PER A ESCOLES

Uns dels objectius de Trama és donar suport a l’entorn educatiu per apropar  els llenguatges artístics, fomentar l’interès per les humanitats i sensibilitzar sobre problemàtiques socials a nens i nenes, adolescents i joves.

Per a això, comptem amb diferents programes educatius temàtics que incentiven la creativitat, la reflexió crítica i la participació activa de l’alumnat i fomenten el coneixement del món actual, la memòria històrica, la igualtat de gènere, la tolerància, la no-violència i les relacions justes i equitatives.

Disposem d’una àmplia oferta d’activitats, xerrades, cinefòrums, debats participatius i itineraris urbans relacionats amb el teatre, el cinema, l’art, la filosofia i la història adaptables als diferents cicles formatius.  També realitzem projectes de treball continuat amb un mateix grup al llarg de diverses sessions, els quals permeten aprofundir en la matèria i potenciar la dimensió pràctica dels tallers.

.

TEMÀTIQUES

.

FORMATS