PER A ENTITATS

47

Des de Trama posem a disposició de centres cívics, casals de barri i entitats la nostra programació cultural: cursos, monogràfics, itineraris, xerrades, cinefòrums i debats d’art, història, teatre, cinema i filosofia, que busquen incentivar la creativitat, la reflexió crítica i la participació activa de les persones assistents.

Comptem amb diferents programes culturals temàtics per al foment del coneixement del món actual, la memòria històrica, la igualtat de gènere, la tolerància, la no-violència i les relacions justes i equitatives.

L’oferta inclou propostes generals obertes a tota la ciutadania i activitats específiques dirigides a famílies, infància, joves, gent gran i altres col·lectius.

.

TEMÀTIQUES

.

FORMATS