PROGRAMES EDUCATIUS

Des de Trama, comptem amb diferents programes educatius temàtics que incentiven la creativitat, la reflexió crítica i la participació activa de l’alumnat i fomenten el coneixement del món actual, la memòria històrica, la igualtat de gènere, la tolerància, la no-violència i les relacions justes i equitatives.

Aquests es componen de tallers i activitats culturals adaptables als diversos cicles formatius.