DIVERSITARTS. Projectes de sensibilització i creació col·lectiva

DIVERSITARTS

Projectes de sensibilització social i creació artística col·lectiva en els que, a través d’exercicis i dinàmiques de les arts aplicades, essencialment les arts escèniques, generarem un espai de reflexió col·lectiva entorn la construcció de la identitat, els rols i estereotips de gènere, la diversitat de gènere, sexual i afectiva amb l’objectiu de prevenir i erradicar les discriminacions i violències masclistes i fomentar i potenciar relacions justes i igualitàries.

Durant les sessions de creació col·lectiva, l’alumnat explorarà a través de dinàmiques artístiques, per tal crear col·lectivament materials artístics de sensibilització amb els quals podran expressar la seva pròpia visió sobre els continguts treballats i contribuir a visibilitzar, promoure i reivindicar imaginaris més equitatius, justos i igualitaris.

A través de la història, la filosofia, la literatura, les arts visuals, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, analitzarem els discursos i representacions culturals i la seva relació amb les discriminacions socials. Reflexionarem sobre els estereotips i prejudicis encara vigents a les indústries culturals i descobrirem de primera mà el paper de la creació artística en el foment de la igualtat, el respecte a la diversitat i la no-violència.

Projecte per centres educatius o grups de 3r de primària a 4t d’ESO.

.