MONOGRÀFICS

Des de Trama comptem amb una oferta multidisciplinària de cursos monogràfics de 3 a 10 sessions, els quals incentiven la creativitat, la reflexió crítica i la participació activa de les persones assistents i fomenten el coneixement dels llenguatges artístics, la reflexió social i política sobre el món actual, la memòria històrica i la perspectiva de gènere.

DE 3 A 10 SESSIONS DE 90 O 120 MINUTS

IMATGE

EXPRESSIÓ

EQUITAT

PENSAMENT

HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L’ART

LLENGUATGE