SOBRE NOSALTRES

logoo

Una trama és un conjunt de fils que, creuats i entrellaçats, formen una tela. Però no només existeixen trames de fils, també de paraules, d’imatges. En la cultura tot és text (del llatí textus: teixit, trenat), tot és textura. Gran part del nostre propòsit consisteix a aprendre i ensenyar a llegir, mai més ben dit, entre línies, a entreveure el teixit de signes, de paraules, d’imatges que conformen els textos que ens envolten.

Una trama és també la disposició interna, la contextura, el lligam entre les parts d’un assumpte, en especial, l’encadenat dels esdeveniments en una obra dramàtica o en una pel·lícula. Element essencial de la narrativa, el trobem en la literatura i la filosofia però també en el cinema, el teatre, la dansa, el còmic i el videojoc. En un sentit temàtic, entronca amb els nostres dos grans àmbits d’acció: les humanitats i la imatge. En un sentit metodològic, és la base fonamental de les nostres propostes. Com els esdeveniments d’una pel·lícula o una novel·la, també els materials, els continguts, les idees i reflexions d’un curs, un taller o una xerrada han d’estar entreteixits a partir d’una disposició interna per assolir un resultat satisfactori, més encara quan es pretén establir un diàleg i una connexió entre diferents facetes de la cultura. La qualitat d’una oferta educativa o sociocultural no depèn de la quantitat d’informació abocada sinó de l’ús, desenvolupament i efecte d’aquesta informació i això només s’aconsegueix a través del discurs, de l’estructura.

Però una trama és també un artifici, una confabulació. Ben mirat quin producte artístic, cultural o educatiu no ho és? En tota narració la trama encadena els esdeveniments de forma progressiva fins al clímax final per construir un significat, un missatge: la intel·ligència venç a la força bruta, l’ambició destrueix l’amor, etc. Cap text és innocent, tot discurs confabula. Quan s’articulen dades, fets, idees, formes, etc. no es pretén mostrar les coses tal com són sinó tal com es pensen i es senten; es busca commoure, alterar la consciència i la sensibilitat de les persones oients i espectadores. I no obstant això, quan el rigor i la franquesa s’imposen en la pràctica intel·lectual, artística i cultural l’artifici es torna més veritable que la realitat objectiva, s’aconsegueix el que algú va anomenar la veritat de les mentides.

Lligada essencialment a la tècnica i la ficció, la trama té també la seva correspondència en el món real. Designa la florida i flor dels arbres, un element, d’altra banda, carregat de simbolisme. Més enllà d’això, la seva forma i concepte estan presents en multitud d’elements: en l’estructura de l’ADN, en les connexions sinàptiques del cervell o en la concatenació i repetició d’esdeveniments que omplen la Història. Ja sigui perquè responen a una estructura implícita en la natura, ja sigui perquè estan lligada indissociablement a l’enteniment humà, les trames es manifesten una i una altra vegada a la realitat i la vida. Com escriu Borges en el seu conte, <<al destino le agradan las repeticiones, las variaciones, las simetrías>>. A nosaltres també. Gran part del nostre projecte consisteix a explorar, descobrir i fer visible les repeticions i variacions de la Història, les correspondències secretes entre la vida i la cultura, els llaços ocults entre la contemporaneïtat i el classicisme, les connexions insospitades entre diferents disciplines i creadors.

L’ASSOCIACIÓ

BASES

LÍNIES DE TREBALL

QUÈ FEM