L’ASSOCIACIÓ

64165441.v1NOkpOq

Trama és una associació especialitzada en imatge i humanitats que ofereix serveis culturals a persones, grups, entitats, institucions i ajuntaments de la província de Barcelona.

Neix amb la voluntat de crear, difondre i gestionar propostes creatives, culturals i educatives en l’àmbit local partint d’una concepció transversal de la cultura. Ja sigui desenvolupant i posant en comú els talents, els coneixements i els camps de treball de persones associades i col·laboradores o servint d’enllaç en la interacció entre diferents entitats i institucions, el sentit últim de Trama és esdevenir un nexe conductor que incentivi fluxos i processos culturals entre diferents professionals, ens, àmbits i espais locals, que acabin revertint sempre en la ciutadania.

Trama ofereix xerrades, tallers, cursos presencials i virtuals, itineraris urbans i activitats culturals en altres formats al públic en general i a col·lectius específics com nens i nenes, joves, dones, gent gran, docents o professionals.  Aquestes propostes integren la reflexió i l’anàlisi crítica amb l’experimentació i la pràctica col·lectiva, l’estudi formal i conceptual de cada llenguatge amb la interacció entre diferents formats i disciplines, el visionat d’imatges i peces audiovisuals amb el debat i la participació activa de les persones participants.

Les línies de treball i actuació de Trama, la seva oferta cultural i els seus projectes de creació i formació connecten amb diferents àmbits, entre molts d’ells, la gestió del coneixement, l’anàlisi formal i conceptual de les pràctiques socials i de les representacions culturals, la difusió de l’art i del patrimoni cultural, l’educació artística, la cultura audiovisual i les noves tecnologies, la memòria històrica, la cultura popular, els estudis de gènere i el foment de la igualtat, la cocreació i el debat cultural.