#CanBIem la festa! Teatrefòrum

Estàs a punt per a la festa? I si la festa en què t’ha tocat estar no t’agrada?

Les festes poden ser molt divertides i diverses, però a vegades estan fetes perquè només algunes persones s’ho passin bé. És aquesta la festa que volem o la podem canviar?
La protagonista de la nostra història, la Carla, és una noia bisexual que sent que ha anat a una festa on ningú l’ha convidat. La festa d’una societat que sovint juga a fer-nos triar entre dues opcions aparentment incompatibles per encaixar-nos en l’ordre establert: platja o muntanya?, carn o peix?, home o dona? heterosexual o homosexual? Qui no s’identifica amb cap d’elles, sovint s’enfronta a la incomprensió dels qui només conceben un món binari.

«CanBIem la festa! —teatre fòrum sobre diversitat afectiva i sexual», és una obra en la que es construeixen escenaris que visibilitzen les opressions quotidianes que viuen les persones bisexuals i els mites fabricats entorn de la seva realitat, fruit d’un sistema patriarcal, heteronormatiu i binari que considera que han de canviar, perquè són peces que no encaixen.

Aquesta creació escènica interpel·la al públic per tal de fomentar una reflexió col·lectiva entorn de la diversitat sexual i afectiva de la qual sorgeixin noves propostes d’actuació enfront de les situacions injustes generant un espai per transformar-les.

Objectius
  • Donar a conèixer visió àmplia i diversa de la sexualitat humana com element identitari i relacional que forma part del benestar físic, psicològic i emocional de les persones.
  • Fomentar la reflexió i el debat envers el binomi sexe-gènere treballant els conceptes d’identitat de gènere, expressió de gènere i orientació del desig. Visibilitzar la diversitat així com les violències i privilegis que se’n deriven.
  • Incentivar la reflexió al voltant del paper de les sexualitats en la nostra societat i la seva representació en les diverses manifestacions culturals basada en un model heterosexual i masclista.
  • Desactivar mites i estereotips sobre la sexualitat, reflexionar sobre el desig, el consentiment i els abusos sexuals. Fomentar relacions justes, equitatives i solidàries.
  • Adquirir eines per identificar situacions de conflicte, les relacions abusives i la violència masclista. Detectar els prejudicis i problemàtiques individuals i col·lectives per tal d’entendre el seu caràcter polític i estructural.
  • Plantejar i assajar estratègies de reacció per tal d’evitar-les i/o confrontar-les, no només de forma individual sinó com a part d’un col·lectiu.

Públic: adolescents i joves

Durada: Entre 1,5h – 2h hores . En funció de la participació del públic en el fòrum

Una producció de Trama SCCL.

Dramatúrgia, direcció i intèrprets:
Arola Segarra Negre
Marta Palència Coll
Betty Enguix Silvestre