XERRADES O TALLERS – JOVES – EQUITAT

SESSIÓ ÚNICA DE 90 O 120 MINUTS

.

# Desactivem els masclismes quotidians

Exercim violència amb les nostres paraules, actituds i comportaments en el nostre dia a dia? Perpetuem i reforcem, sense ser-ne conscients, la desigualtat, el masclisme i la violència de gènere? A través del visionament d’imatges i peces audiovisuals i del debat participatiu o de dinàmiques lúdiques i teatrals, reflexionarem sobre els masclismes quotidians presents en els rols i relacions socials, l’ocupació de l’espai o l’ús de la paraula per tal de fomentar una societat més equitativa i respectuosa, lliure de discriminacions i violències.

.

 # Dones del món

Ens aproparem a les dones de diferents cultures i àrees geogràfiques per conèixer la seva situació, quin paper juguen en cada societat i quines són les seves lluites. Parlarem també de globalització i diversitat cultural des d’una perspectiva de gènere.

.

# Feminismes, globalització i interculturalitat

Com s’expressa el masclisme en les diferents cultures i realitats? És el feminisme un moviment universalista o pateix d’etnocentrisme? La globalització millora la situació de les dones arreu del món? És possible compaginar les reivindicacions paritàries amb el respecte cap a la diversitat cultural? Des de la filosofia política i l’antropologia cultural, ens aproparem a les lluites dels feminismes en les diferents realitats socials i culturals, escoltarem les reivindicacions de les altres dones i trobarem punts en comú per aliar-nos en la lluita contra les violències i opressions masclistes.

.

# Història del feminisme

Des d’una perspectiva cultural, social, i política, resseguirem la història del feminisme i de la lluita per a la igualtat, debatrem sobre la situació actual i ens preguntarem de quina manera podem encarar el futur per tendir cap a una societat més justa i equitativa.

.

Repressió política i violència de gènere. Les dones durant la Guerra Civil i el Franquisme

Analitzarem la repressió franquista des d’una perspectiva de gènere, rememorarem les atrocitats infringides a les dones durant el conflicte i la postguerra, i reivindicarem el paper d’aquestes en la lluita i la resistència contra el règim.

.

# Sexualitats

A partir del cinema, la televisió, la publicitat i els videoclips, reflexionarem sobre les representacions de l’erotisme, la bellesa, els cossos i els estereotips de gènere. Debatrem de forma participativa sobre les identitats i orientacions sexuals, les relacions sexo-afectives i la violència masclista.

.

Teixim memòria! Dones en la Història

On són les dones en la Història? Ens preguntarem perquè han estat invisibilitzades i descobrirem les dificultats, lluites i conquestes de col·lectius femenins i dones destacades al llarg del temps. Recuperarem part de la nostra memòria a través de la seva mirada i valorarem les seves aportacions al progrés de la societat.

.

# Una història de violència

De la Història col·lectiva dels poders, els canvis polítics i els conflictes socials fins a les històries mínimes i la memòria personal de la vida privada, domèstica i familiar, resseguirem l’existència, la lluita i la supervivència de les dones, i la seva història: una història marcada per la violència masclista i l’opressió sistèmica i estructural.