ACTUEM! TEATRE PER LA IGUALTAT

teatre

Actuem! Teatre per la igualtat és un projecte de tallers de sensibilització programats en col·laboració amb col·lectius, associacions, casals, entitats i equipaments de Barcelona per tal de sensibilitzar i empoderar a les persones joves partint de dinàmiques lúdiques, improvisacions i exercicis de creació col·lectiva en el marc del teatre social i el teatre dels i les oprimides.

.

Argumentari

Els mitjans de comunicació, l’educació uniformadora orientada al mercat laboral i les polítiques socials juguen un paper primordial en la formació de les persones, les seves idees i desitjos, prejudicis, relacions personals i socials. En un context on els discursos culturals vénen condicionats pels interessos polítics i econòmics de les elits o simplement per idees preconcebudes i estereotipades, s’incentiven patrons socials de conducta i pensament fonamentats en l’individualisme i la competitivitat que fan paleses les desigualtats d’oportunitats i la violència social per raons de sexe, procedència, classe, orientació sexual, diversitat funcional, etc. També s’invisibilitzen i es menyspreen àmbits de la vida de summa importància però poc valor dins d’una lògica productiva com l’art i la cultura o les tasques de cura mentre es reserva a una part molt reduïda de la població el coneixement especialitzat i la capacitat de participació i incidència social i política.

Les persones més joves són les més vulnerables a aquestes lògiques, obligades a socialitzar-se en el culte a l’espectacle, la cultura de la violència i la submissió als criteris productius, sovint sota paràmetres classistes, sexistes i racistes però al mateix temps, representen l’oportunitat de canvi més gran cap a una societat diferent: més formada, creativa, igualitària, diversa, socialment justa, democràtica i cooperativa.

Amb el teatre podem crear un espai lúdic i confortable de treball per fomentar l’autoconeixement i la confiança, i desenvolupar la consciència de les problemàtiques que ens afecten com a persones i com a col•lectiu. L’expressió teatral neix quan l’ésser humà descobreix que pot observar-se des de fora, una qualitat exclusivament humana que ens permet comprendre la pròpia conducta i la de la resta, i imaginar-ne d’altres, buscar alternatives, canviar la forma d’actuar i de viure. Actuant com espectactores (actores i espectadores a la vegada), a través de l’acció i de l’observació, les persones podem entendre on ens trobem i cap a on podem anar.

En la línia de treball que l’associació aplica a altres àmbits temàtics generals com poden ser els temes d’ètica i filosofia política o específicament de gènere com els rols i estereotips o la coeducació i la coresponsabilitat, partim del convenciment que la millor manera d’educar en la igualtat i fomentar la capacitat crítica i creadora d’alternatives en les persones més joves és a través d’una mirada transversal de la cultura i la societat, de l’anàlisi i l’experimentació i de propostes atractives, dinàmiques i participatives com són les pràctiques teatrals basades en un aprenentatge experiencial, on es posen en comú i es pren consciència de les necessitats individuals i col•lectives per finalment extreure’n conclusions en forma de debat sobre la pràctica realitzada.

.

Objectius

– Sensibilització en les problemàtiques socials, aprenentatge,empoderament, implicació política, establiment de relacions i afinitats de persones i col•lectius joves.

– Suport i complementació de l’activitat dels col•lectius, associacions, entitats i equipaments dels barris en l’àmbit de joventut.

– Sensibilització de la ciutadania i promoció del coneixement de la realitat juvenil i la seva visualització a la resta de la població.

.

Metodologia

Per a complir aquests objectius, farem difusió del projecte i interactuarem amb els col·lectius, associacions, entitats i equipaments del barri; coordinarem i dinamitzarem la  realització d’activitats i tallers culturals al centres dels col·lectius col·laboradors i donarem suport als projectes creatius realitzats pels grups participants, en col•laboració amb entitats dels barris. També ens farem ressò de les accions realitzades a través de les xarxes socials i del nostre entorn virtual.

En funció de les particularitats del grup, l’espai i els objectius específics que vulguin treballar, les entitats col•laboradores poden programar tallers autònoms de jocs teatrals o teatre fòrum o tallers de treball continuat amb un mateix grup que inclouen la possibilitat de crear noves escenes de forma col•lectiva. Malgrat que l’elecció del format dependrà dels objectius i necessitats de les entitats col•laboradores, des de Trama s’intentaran potenciar els tallers de treball continuat amb un mateix grup i els projectes que permetin la creació col•lectiva d’escenes. Es pretén així potenciar l’impacte de les accions, dotar als grups de joves d’eines per a continuar treballant diferents problemàtiques a partir de les pràctiques teatrals i facilitar que puguin exposar el treball realitzat, visibilitzar el seu punt de vista i sensibilitzar a altres sobre els temes que els hi preocupen.

.

Finançament

Des de Trama i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, ens fem càrrec de gran part del cost dels projectes. Tot i així, les accions requeriran suport econòmic sempre que sigui possible.

En funció de les seves possibilitats, els col•lectius i entitats col•laboradores es faran càrrec d’una part del cost del projecte d’acció artística, mai superior al 50%. Les activitats seran gratuïtes per aquelles associacions i col•lectius que no disposin de recursos suficients. En aquests casos, es buscarà el suport econòmic d’altres agents del barri.

.

         Una iniciativa de:                                              .Amb la col·laboració de:
 logor2 copia           Llimes_reduides-15_RGB