ALLIBEREM EL BARRI!

Untitled

Alliberem el barri! és un projecte per a la promoció i realització d’accions artístiques comunitàries a l’espai públic dutes a terme per grups de dones i d’adolescents i joves amb el suport de col·lectius, entitats i equipaments del barri per tal de visibilitzar i denunciar l’assetjament sexual als espais públics i sensibilitzar i implicar a la ciutadania en la lluita per a la seva eradicació.

.

Argumentari

Un dels principals esculls en la lluita contra l’assetjament sexual al carrer és la seva alta tolerància social. Hi ha una manca de consciència important però també un discurs encara hegemònic que segueix relativitzant i normalitzant aquestes pràctiques. L’educació i la cultura que rebem hi juguen un paper determinant mitjançant la socialització del masclisme, la cosificació i objectivització sexual de les dones i la normalització de les agressions sexuals. Cada representació sexista de les indústries culturals, cada vexació als mitjans de comunicació i la publicitat però també cada coacció o humiliació a una dona concreta a l’espai públic representa un acte de violència simbòlica que opera sobre l’imaginari social per a mantenir l’estatus quo. En aquesta lògica perversa, totes les persones participem d’una forma o altra en la perpetuació dels mites, rols i estereotips que sostenen i legitimen una societat que encara tolera l’assetjament sexual sistemàtic a les seves dones. Per tot això, es fan necessàries estratègies que permetin prevenir i confrontar les agressions concretes que aquestes persones pateixen en el seu context quotidià al mateix temps que s’opera sobre l’imaginari i les consciències de la comunitat per tal de transformar la realitat social i tendir cap a la igualtat i l’eradicació de totes les formes de violència masclista.

Per això, és necessari combatre aquelles representacions culturals que reforcen percepcions discriminatòries i relativitzen les agressions i abusos. Són precisament l’acció cultural i l’activisme artístic les eines que més poden ajudar a transformar els imaginaris socials per tal de tendir cap a relacions més igualitàries. En aquest sentit, destaquen dos fenòmens cada cop més presents i consolidats. Per una banda, les propostes de cocreació i els projectes d’autorrepresentació, que conviden al públic a participar de forma creativa i posen en mans dels col·lectius socials les eines perquè puguin construir el seu propi relat, i fomentar l’anàlisi crítica, la reflexió col·lectiva i la interacció activa de les persones participants. Per l’altra, les intervencions a l’espai públic com l’art urbà, el teatre de carrer o les accions performatives, les quals introdueixen el fenomen artístic a la vida quotidiana i interpel·len de forma directa a la ciutadania.

En la línia general de les activitats realitzades per l’associació, les accions artístiques que es portaran a terme s’adaptaran al màxim a cada barri, col•lectiu i espai urbà, i fomentaran l’anàlisi crítica, la reflexió col•lectiva i la interacció i implicació activa de les persones participants. Una de les apostes importants del projecte és que els grups de dones i d’adolescents i joves participants siguin en tot moment protagonistes, actors i creadors de les accions. En aquest sentit, la nostra tasca se centrarà a dinamitzar, acompanyar i facilitar el treball dels grups en les diferents fases de l’acció artística: ideació, planificació, realització, documentació i difusió.

.

Objectius

– Fomentar en les dones dels nostres barris la posada en comú de les seves experiències, l’establiment de relacions i afinitats, l’autoaprenentatge, la creativitat compartida, la cooperació i la sororitat, la participació activa i la implicació en la comunitat com a formes d’empoderament personal i col·lectiu enfront de l’assetjament sexual als espais públics i de les diferents formes de violència masclista.

– Implicar les dones dels nostres barris en el seu context, vincular-les al teixit comunitari i dotar-les d’eines perquè puguin incidir sobre els espais públics que les envolten i prevenir l’assetjament sexual en el seu entorn quotidià.

– Col·laborar amb els col·lectius, entitats i equipaments dels barris per a conscienciar i implicar la comunitat i fer que el teixit social esdevingui agent actiu en la identificació i eradicació de qualsevol forma d’assetjament sexual vers les dones als espais públics.

– Intervenir en els espais públics mitjançant accions artístiques i utilitzar-los com a plataforma de difusió i altaveu de les dones per tal de visibilitzar-les, sensibilitzar sobre el biaix de gènere de l’espai urbà, denunciar de forma pública l’assetjament sexual al carrer i transformar la realitat social dels nostres barris.

– Sensibilitzar i implicar la ciutadania en la prevenció de l’assetjament sexual als espais públics i l’eradicació de totes les formes de violència masclista mitjançant l’expressió artística de les dones, l’acció cultural, la intervenció sobre els discursos i representacions que ens envolten i la generació de continguts i materials de divulgació.

.

Metodologia

Per a complir aquests objectius, farem difusió del projecte i interactuarem amb els col·lectius, associacions, entitats i equipaments dels barris; i coordinarem i dinamitzarem mitjançant tallers de creació col•lectiva la ideació, planificació, realització, documentació i difusió d’accions artístiques per part de col·lectius o grups de població de la comunitat, en col·laboració amb agents socioeconòmics del barri. També ens farem ressò de les accions realitzades a través de les xarxes socials i del nostre entorn virtual.

Els grups o col·lectius participants decidiran el tractament que volen donar al tema i el format artístic en el qual volen treballar. Podran escollir entre l’àmbit de les arts escèniques (performance, teatre fòrum, teatre invisible, etc.) o el de les arts plàstiques i audiovisuals (art urbà, fotografia, vídeo-art, videoclip, curtmetratge, etc.). Per al desenvolupament de cada acció, Trama comptarà amb el suport d’una persona especialitzada en el format artístic escollit. Totes les accions artístiques dutes a terme en el marc del projecte hauran de tenir com a objectiu sensibilitzar a la ciutadania sobre l’assetjament sexual als espais públics i procuraran realitzar-se, de forma prioritària, en l’espai público en interacció amb aquest.

.

Finançament

Des de Trama, ens fem càrrec de gran part del cost dels projectes. Tot i així, les accions requeriran suport econòmic sempre que sigui possible.

En funció de les seves possibilitats, els col·lectius i entitats col•laboradores es faran càrrec d’una part del cost del projecte d’acció artística, mai superior al 50%. Les activitats seran gratuïtes per aquelles associacions i col·lectius que no disposin de recursos suficients. En aquests casos, es buscarà el suport econòmic d’altres agents del barri.

.

         Una iniciativa de:                                        .Amb la col·laboració de:
 logor2 copia              Llimes_reduides-15_RGB