DEL PENSAMENT A L’ACCIÓ

narratives

Mitjançant el visionat d’imatges i peces audiovisuals, el joc i el debat, ens aproparem a la filosofia, la psicologia i la neurociència per a aprofundir en qüestions com la identitat o les emocions, analitzar les relacions entre ètica, ciència i política i reflexionar de forma col·lectiva sobre la presa de decisions en matèries com el dret a una vida digna, la sostenibilitat ambiental o la modificació genètica.

.# Ètica i cinema

A partir de peces audiovisuals, visualitzarem diferents conflictes morals, socials i polítics, i debatrem sobre la causa i l’efecte de les nostres accions. Alhora, descobrirem com la narració cinematogràfica, fonamentada en la presa de decisions dels personatges i en la capacitat d’empatia del públic, està íntimament lligada a l’ètica.

 

 .# Les trampes del discurs. Introducció a les fal·làcies

A la premsa, a la televisió, a les converses de cafè o a les discussions domèstiques, els discursos estan plens de fal·làcies, arguments erronis que alteren els raonaments i condicionen les decisions. Aprendrem a detectar-les i a fer ús de bones pràctiques argumentatives per defensar les nostres opinions.

.

# Filosofia de les emocions

A partir de la filosofia, la psicologia i la neurobiologia, estudiarem comportaments com l’auto-engany o la irracionalitat, aprendrem com funciona la conducta humana i descobrirem el paper que juguen les emocions en la capacitat racional dels éssers humans.

.

# L’ètica avui

 Ens aproparem a temes ben actuals com l’eutanàsia, l’avortament, l’ajuda a les persones pobres o el tracte als animals, ens esforçarem a reflexionar èticament de forma rigorosa i intentarem donar resposta a una qüestió fonamental: per què cal actuar moralment?

.

# Bioètica

La bioètica és la branca de la filosofia dedicada a l’ètica de la vida i cada cop, està cobrant més importància, ajudant-nos a afrontar algunes de les decisions més complicades que podem prendre avui dia: és correcte experimentar amb altres animals? És moral avortar? I ajudar a morir? Mitjançant el joc, la reflexió i el debat, abordarem aquestes i altres decisions i intentarem extreure conclusions des d’una perspectiva ètica.

.

# Identitats

Què ens fa ser el que som? Fins a quin punt determina la nostra identitat el sexe, l’ètnia o la cultura? Què ens fa iguals o diferents de la resta i en quina mesura determina això els nostres drets i responsabilitats? A partir de la filosofia, la sociologia i la neurociència, reflexionarem sobre el concepte d’identitat i la seva relació amb l’exclusió i les desigualtats socials.