CULTURA CONTRA LA VIOLÈNCIA

A través de la història, la filosofia, la literatura, les arts visuals, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, analitzarem els discursos i representacions entorn de les discriminacions i violències masclistes, reflexionarem sobre els estereotips de gènere i el masclisme encara vigents a la cultura, i descobrirem el paper de la creació artística en l’apoderament de les dones i el foment de la igualtat.

PER A CONSULTAR LA PROGRAMACIÓ GENERAL DE TALLERS CULTURALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT, CLIQUEU AQUÍ

.

INFÀNCIA

# Educa&Co

A través dels contes, el joc i el teatre, desenvoluparem l’empatia, aprendrem a cooperar i a solidaritzar-nos amb les persones que ens envolten, i celebrarem la diversitat i la diferència. Ens divertirem aprenent a crear una societat més igualitària.

.

# Imaginem la igualtat

Qüestionarem els prejudicis i estereotips presents a les imatges que rebem i descobrirem visions alternatives a través de l’art, el cinema o els dibuixos animats. Mitjançant el dibuix i la plàstica, imaginarem un món més just i igualitari.

.

# Juguem per la igualtat

A través dels contes, el joc i el teatre, desenvoluparem l’empatia, aprendrem a cooperar i a solidaritzar-nos amb les persones que ens envolten, i celebrarem la diversitat i la diferència. Ens divertirem aprenent a crear una societat més igualitària.

.

# Repensem els contes

Per què ha de ser la rateta qui escombra l’escaleta? No podrien ser maques les bruixes? Què passaria si la princesa no es volgués casar amb el príncep blau? A partir de la lectura de faules i contes populars, qüestionarem les històries, repensarem els personatges i inventarem altres maneres d’explicar-les.

.

ACTIVITATS GENERALS

# Actuem! Teatre per la igualtat

A través de les diferents tècniques i jocs teatrals que ens ofereix el teatre dels i les oprimides, treballarem situacions de conflicte relacionades amb la violència de gènere: les relacions sexo-afectives, la dependència emocional i l’abús, les violències corporals i els rols de gènere entre d’altres. Aprendrem a detectar les situacions d’injustícia, diferenciarem les relacions abusives de les relacions lliures i equitatives, i aprendrem a gestionar i resoldre conflictes.

.

# Això és amor (Teatre fòrum)

Viatjarem a través de la història d’una parella i ho farem anant enrere en el temps fins als seus inicis per reflexionar i entendre allò que els ha portat fins on són ara. Destaparem els mites de l’amor romàntic, les violències quotidianes i invisibles, qüestionarem els rols de gènere, identificarem les violències masclistes i actuarem per canviar la història.

 

# Còmics contra el masclisme

Analitzarem les representacions de la violència masclista en el còmic i descobrirem el sexisme amagat darrere de les imatges. Explorarem les possibilitats gràfiques, narratives i estètiques d’aquest llenguatge per a denunciar les discriminacions de gènere i construir un imaginari igualitari i no sexista.

 .

# Desactivem els masclismes quotidians

Exercim violència amb les nostres paraules, actituds i comportaments en el nostre dia a dia? Perpetuem i reforcem, sense ser-ne conscients, la desigualtat, el masclisme i la violència de gènere? A través del visionament d’imatges i peces audiovisuals i del debat participatiu o de dinàmiques lúdiques i teatrals, reflexionarem sobre els masclismes quotidians presents en els rols i relacions socials, l’ocupació de l’espai o l’ús de la paraula per tal de fomentar una societat més equitativa i respectuosa, lliure de discriminacions i violències.

 

# Desnaturalitzant opressions: la ciència amb perspectiva de gènere

La ciència s’ha erigit com a garant de l’objectivitat i a través de la biologia, la teoria de l’evolució o la neurologia, entre d’altres, justifica, reafirma i promou diferències, desigualtats i violències envers les dones alhora que patologitza la diversitat de gènere, sexual i afectiva. Ens preguntarem quina és la finalitat d’aquests estudis, què amaguen al darrere i com desmuntar el seu argumentari amb la voluntat de construir un imaginari i un discurs científic que promoguin l’equitat.

.

# Donants de memòria. Recuperem la història de les dones

A través de l’intercanvi d’experiències i el debat participatiu, parlarem dels masclismes quotidians, de la lluita de les dones contra les discriminacions i violències de gènere i de l’impacte de les transformacions socials en les nostres vides. Compartint les nostres vivències i records, esdevindrem donants de memòria i donarem veu a la història silenciada de les dones.

.

# Dones en moviment. Memòria històrica, feminisme i participació política

Han fet política les dones? Han decidit i canviat les condicions de vida socials, polítiques i culturals? Quin paper juguen en els actuals sistemes democràtics? Des d’una perspectiva cultural, social i política, resseguirem la història del feminisme i de la participació política de les dones. Ens preguntarem la relació que hi ha entre masclisme i violència de gènere i el poder polític i econòmic. Veurem altres maneres de fer política i abordarem les relacions entre ètica i política des d’una perspectiva de gènere.

.

# Dones grans, grans dones. La vellesa femenina al cinema

El cinema ha tendit a ignorar les dones grans, relegant-les a papers menors i, moltes vegades, amb una forta càrrega negativa. Existeixen, però, honroses excepcions: grans personatges de dones grans que dignifiquen la vellesa i enriqueixen les lectures de la feminitat. Partirem d’aquests per a apropar-nos a un dels temes menys explorats en la relació entre gènere i vellesa: l’impacte i la percepció de la violència masclista en les dones grans. A partir de les lluitesde les grans dones del cinema reflexionarem sobre les nostres pròpies vivències.

 

# Dones i espai públic

Què ens diu la ciutat sobre les dones d’ara i d’abans? És equitatiu i igualitari l’espai urbà? O reforça les desigualtats entre homes i dones? Passejarem per Ciutat Vella mirant els carrers, les places, els mercats… des d’una perspectiva de gènere, per reflexionar sobre la relació entre urbanitat i ciutadania, entre dones i espai públic.

.

# Dones i salut

La ciència és androcèntrica» deia Virginia Woolf a principis de segle XX. I efectivament, la ciència mèdica ha ignorat i menystingut els cicles de vida, els processos de canvi i les malalties que experimentem les dones. La cultura i la societat han fomentat visions estereotipades i han invisibilitzat allò que envolta la nostra salut. Això afecta la nostra qualitat de vida i ens exposa a situacions de violència que normalitzem. Reflexionarem sobre els cicles de vida, l’atenció sanitària, el menyspreu cultural de la nostra salut i la medicina alternativa des d’una perspectiva de gènere i aprofundirem en el coneixement de la nostra naturalesa per tal d’empoderar-nos.

.

# Dones, literatura i supervivència

A partir de fragments literaris, descobrirem com les dones han emprat la literatura per a sobreviure, reivindicar-se i lluitar per una vida plena. A través de la narrativa, nosaltres també aprendrem a empoderar-nos i transformar la realitat que vivim.

.

# Els discursos de la violència

Què és l’abús verbal? Pot el llenguatge fomentar les discriminacions? Quines fal·làcies s’amaguen darrere els discursos de gènere i quina importància tenen en la legitimació de la violència? Partint de l’anàlisi conceptual i a través del debat participatiu, abordarem la relació entre discurs, argumentació i violència masclista.

.

# Escenes teatrals per la igualtat

A través de representacions d’escenes teatrals identificarem i treballarem diferents violències quotidianes i invisibilitzades, qüestionarem els rols de gènere i actuarem per transformar la realitat. Amb el teatre i la intervenció del públic, que podrà entrar a escena per canviar la situació, ens aproximarem als masclismes quotidians, la violència de gènere en l’àmbit de la parella, l’assetjament sexual al carrer o les opressions que viuen les dones en determinats processos biològics i socials com la maternitat.

.

# Feminismes, globalització i interculturalitat

Com s’expressa el masclisme en les diferents cultures i realitats? És el feminisme un moviment universalista o pateix d’etnocentrisme? La globalització millora la situació de les dones arreu del món? És possible compaginar les reivindicacions paritàries amb el respecte cap a la diversitat cultural? Des de la filosofia política i l’antropologia cultural, ens aproparem a les lluites dels feminismes en les diferents realitats socials i culturals, escoltarem les reivindicacions de les altres dones i trobarem punts en comú per aliar-nos en la lluita contra les violències i opressions masclistes.

.

# Hitchcock’s Vertigo

L’obra mestra de Hitchcock amaga una fascinant reflexió sobre els rols de gènere i la violència masclista. A partir de l’anàlisi fílmica de seqüències de Vertigo, reflexionarem sobre temes com la violència de la mirada, la representació de la feminitat i la masculinitat, l’objectivització sexual de les dones, les imposicions estètiques o les relacions abusives.

.

# La bellesa imposada

Què és la bellesa? És un do de la natura, una elecció personal o una obligació social? És important en el món en el qual vivim? A partir de la moda, la televisió, els videoclips i la publicitat, debatrem de forma participativa sobre el concepte de bellesa, les imposicions estètiques i la seva relació amb les desigualtats socials i les discriminacions de gènere. Reflexionarem sobre les seves conseqüències en la percepció pròpia, la identitat i l’autoestima.

.

# L’art d’intervenir

A partir d’estratègies d’intervenció artística, aprendrem a contestar les imatges imposades de l’art, els mitjans de comunicació i la publicitat, intervenint sobre aquestes, modificant-les, transgredint-les, per tal de qüestionar estereotips de gènere, denunciar la violència simbòlica envers les dones i fomentar una societat més igualitària.

 .

# M♀nòlegs

De les heroïnes de la tragèdia grega a les dones anònimes dels Monòlegs de la Vagina, prendrem la paraula de personatges femenins del teatre i la narrativa que han donat veu a les dones i s’han rebel·lat contra el poder establert i la violència masclista. Escoltarem les seves vindicacions, reflexionarem sobre els lligams entre els rols i les estructures de poder, i ens aproparem a la interpretació dramàtica des d’una perspectiva de gènere.

 

# Noves violències, nous imaginaris

Ha canviat la nostra percepció de la violència masclista? I l’art, el cinema i els mitjans de comunicació, han canviat la manera de mostrar-la? Seguim sent una cultura violenta i masclista? A partir d’anuncis publicitaris, còmics, pel·lícules, videoclips i videojocs, analitzarem les lectures i representacions actuals de la violència de gènere, i descobrirem el paper dels imaginaris en el foment d’una societat més igualitària i lliure de violència vers les dones.

 

# Parlem-ne! Violència masclista i cultura contemporània

Quina visió dels homes i les dones dóna l’art contemporani? S’ha estetitzat la violència? Ajuda la cultura a eradicar el masclisme o tot el contrari? Col·loqui participatiu al voltant de la representació d’estereotips i rols de gènere, l’expressió plàstica de la violència i els límits ètics i estètics de l’art i la cultura contemporània.

.

# Repressió política i violència de gènere. Les dones durant la Guerra Civil i el Franquisme

Analitzarem la repressió franquista des d’una perspectiva de gènere, rememorarem les atrocitats infringides a les dones durant el conflicte i la postguerra, i reivindicarem el paper d’aquestes en la lluita i la resistència contra el règim.

.

# Sexualitats

A partir del cinema, la televisió, la publicitat i els videoclips, reflexionarem sobre les representacions de l’erotisme, la bellesa, els cossos i els estereotips de gènere. Debatrem de forma participativa sobre les identitats i orientacions sexuals, les relacions sexoafectives i la violència masclista.

 .

# Teixim xarxes contra els estereotips

Quins missatges ens transmeten les notícies, els anuncis, les pel·lícules, les sèries de televisió, els videoclips o els videojocs? Són sexistes i discriminatoris o fomenten la igualtat entre homes i dones i el respecte a la diversitat? Analitzarem els discursos i les imatges que ens arriben a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials i els transformarem de forma creativa per tal de difondre visions alternatives, més justes i equitatives.

.

 # Telegènere. La violència de gènere en les sèries de ficció contemporànies

 Què ens diuen les sèries de ficció contemporànies sobre la violència de gènere? Denuncien el masclisme i els abusos vers les dones? O reprodueixen estereotips sexistes? Com retraten els rols de gènere? I les agressions, com les representen? Veurem quin paper poden jugar les ficcions contemporànies en el camí cap a la no-violència i la igualtat de la mà de sèries com Joc de trons, The walking dead, Mad men o Orange is the new black.

.

# Una història de violència

De la Història col·lectiva dels poders, els canvis polítics i els conflictes socials fins a les històries mínimes i la memòria personal de la vida privada, domèstica i familiar, resseguirem l’existència, la lluita i la supervivència de les dones, i la seva història: una història marcada per la violència masclista i l’opressió sistèmica i estructural.

 .

# Vindicacions

A través de dos personatges molt diferents entre si ens endinsarem en les diferents discriminacions i desigualtats de gènere tot barrejant l’humor, el drama i l’anàlisi crítica. Valent-nos de diferents formats (com la poesia, els monòlegs, les escenes teatrals i els sketchs) prendrem la veu de dones d’ara, d’abans i d’arreu, escoltarem les seves vindicacions i reflexionarem col·lectivament sobre els lligams entre els rols i les estructures de poder.

.

         Una iniciativa de:                                   .Amb la col·laboració de:
 logor2 copia           Llimes_reduides-15_RGB