CULTURA PER LA IGUALTAT

itisweb6

A través de la història, la filosofia, la literatura, les arts visuals, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, analitzarem els discursos i representacions culturals i la seva relació amb les discriminacions socials. Reflexionarem sobre els estereotips i prejudicis encara vigents a les indústries culturals i descobrirem el paper de la creació artística en el foment de la igualtat, el respecte a la diversitat i la no-violència.

Programa de tallers i activitats culturals adaptat als diferents cicles formatius.

.

PRIMÀRIA

# Educa&Co

A través dels contes, el joc i el teatre, desenvoluparem l’empatia, aprendrem a cooperar i a solidaritzar-nos amb les persones que ens envolten, i celebrarem la diversitat i la diferència. Ens divertirem aprenent a crear una societat més igualitària.

.

# Imaginant la igualtat

Qüestionarem els prejudicis i estereotips presents a les imatges que rebem i descobrirem visions alternatives a través de l’art, el cinema o els dibuixos animats. Mitjançant el dibuix i la plàstica, imaginarem un món més just i igualitari.

 

# Repensem els contes

A partir de la narració teatralitzada de contes tradicionals i de nova creació, valent-nos del joc, el teatre i la plàstica,  qüestionarem les històries, repensarem els personatges i inventarem altres maneres d’explicar-les, per tal de fomentar la igualtat, el respecte a la diversitat i la cultura de la pau.

.

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

# Actuem! Teatre per la igualtat

A través de les diferents tècniques i jocs teatrals que ens ofereix el teatre dels i les oprimides, treballarem situacions de conflicte entorn de les relacions socials, la discriminació, la violència i la injustícia. Aprendrem a detectar les situacions d’injustícia, reflexionarem sobre la presa de decisions i aprendrem a gestionar i resoldre conflictes.

 

# Del llenguatge a la igualtat

Ens pot ajudar el llenguatge a tendir cap a una societat més justa i equitativa? A través de l’anàlisi de missatges orals, escrits i simbòlics de la publicitat, els mitjans de comunicació i les xarxes socials, reflexionarem sobre la importància social de la llengua, descobrirem els prejudicis implícits en els processos comunicatius i aprendrem a fer un ús no discriminatori del llenguatge per tal de fomentar la igualtat.

 

# Identitats

Què ens fa ser el que som? Fins a quin punt determina la nostra identitat el sexe, l’ètnia o la cultura? Què ens fa iguals o diferents de la resta i en quina mesura determina això els nostres drets i responsabilitats? A partir de la filosofia, la sociologia i la neurociència, reflexionarem sobre el concepte d’identitat i la seva relació amb l’exclusió i les desigualtats socials.

 

# L’art d’intervenir. Intervenció artística i sensibilització social

A partir d’estratègies d’intervenció artística, aprendrem a contestar les imatges imposades de l’art, els mitjans de comunicació i la publicitat, intervenint sobre aquestes, modificant-les, transgredint-les, per tal de qüestionar prejudicis i discriminacions i fomentar una societat més justa i igualitària.

 

# Noves violències, nous imaginaris

Ha canviat la nostra percepció de les discriminacions i de la violència? I l’art, el cinema i els mitjans de comunicació, han canviat la manera de mostrar-les? Mitjançant els llenguatges de la fotografia, el còmic, el cinema, la televisió i els videojocs, analitzarem les lectures i representacions culturals de la violència i descobrirem el paper dels nous imaginaris en el foment de la igualtat, la tolerància i la cultura de la pau.

 

 # Parlem-ne! Cultura i discriminacions

Quina visió dóna la història, l’art, el pensament o els mitjans de comunicació dels col·lectius discriminats? Ajuda la cultura a eradicar els prejudicis i les desigualtats socials o tot el contrari? Col·loqui participatiu al voltant de la representació d’estereotips, l’expressió de les discriminacions i els obstacles per a la igualtat en l’àmbit de les humanitats i les indústries culturals.

 

# Sexualitats

A partir del cinema, la televisió, la publicitat i els videoclips, reflexionarem sobre les representacions de l’erotisme, la bellesa, els cossos i els estereotips de gènere. Debatrem de forma participativa sobre les identitats i orientacions sexuals, les relacions sexo-afectives i la violència masclista.

 

# Dones del món

Ens aproparem a les dones de diferents cultures i àrees geogràfiques per conèixer la seva situació, quin paper juguen en cada societat i quines són les seves lluites. Parlarem també de globalització i diversitat cultural des d’una perspectiva de gènere.

 

# Dones grans, grans dones

La història del cinema està plena d’actrius que han vist com, a mesura que es feien grans, eren relegades a papers cada cop menors mentre els seus companys barons mantenien la fama i el protagonisme. Existeixen, però, honroses excepcions: grans personatges de dones grans que dignifiquen la vellesa i enriqueixen les lectures de la feminitat.