CURSOS I TALLERS

women4

# Dones, poder i ciutadania. Participació política i apoderament

Quin paper juguen les dones com a agents polítics? Té a veure el masclisme amb els poders fàctics? Quina relació hi ha entre la igualtat de gènere i el concepte de ciutadania? Abordarem el pensament polític des d’una perspectiva de gènere i aprendrem com podem participar activament de la vida pública.

.

# Dones, literatura i supervivència

Liana Millu, Hanna Lévy-Hass i Charlotte Delbo, van sobreviure a Auschwitz gràcies a una mateixa forma d’encarar aquesta terrible experiència: la literatura. A partir dels seus testimonis i relats, reflexionarem sobre la supervivència de les dones en situacions extremes i sobre la seva relació amb la literatura.

 .

# Noves violències, nous imaginaris

Ha canviat la nostra percepció de la violència masclista? I l’art, el cinema i els mitjans de comunicació, han canviat la manera de mostrar-la? Com retratem a les víctimes? I a les persones agressores? Seguim sent una cultura violenta i masclista? Mitjançant els llenguatges de la fotografia, el còmic, el cinema, la televisió i els videojocs, analitzarem les lectures i representacions actuals de la violència de gènere, i descobrirem el paper dels imaginaris en el foment d’una societat més igualitària i lliure de violència vers les dones.

 .

# Llenguatge no sexista

Ens pot ajudar el llenguatge a tendir cap a una societat més igualitària? A través de l’anàlisi de missatges orals, escrits i simbòlics de diferents àmbits (mitjans de comunicació, publicitat, xarxes socials, etc.) reflexionarem sobre la importància social de la llengua, descobrirem el masclisme implícit en els processos comunicatius i aprendrem a fer un ús no sexista del llenguatge per tal de fomentar la igualtat.

.

# Dones del món

Ens aproparem a les dones de diferents cultures i àrees geogràfiques per conèixer la seva situació, quin paper juguen en cada societat i de quina manera es concep la feminitat en diversos llocs del món. Parlarem també de globalització i diversitat cultural des d’una perspectiva de gènere.

 .

# Història del feminisme

Des d’una perspectiva cultural, social, i política, resseguirem la història del feminisme i de la lluita per a la igualtat, debatrem sobre la situació actual i ens preguntarem de quina manera podem encarar el futur per tendir cap a una societat més justa i equitativa.

..

#Dones & novel·les 

Aprofundirem en les diferents facetes de la relació entre la novel·la i les dones, no només com a protagonistes de la ficció, sinó també com a lectores i escriptores, com a motor en la gestació i consolidació del més jove dels gèneres literaris.

.

# Argumentació i apoderament

Quines fal·làcies s’amaguen darrera els discursos? Què són les bones pràctiques argumentatives i com ens poden ajudar en la defensa de la igualtat? Partint de la filosofia analítica i de l’anàlisi conceptual, aprendrem a detectar les trampes del discurs i la seva relació amb les desigualtats de gènere, i descobrirem com apoderar-nos a través de l’argumentació.

 .

# Parlem-ne! Dones i cultura contemporània

Quines són les problemàtiques actuals de les dones? Les reflecteixen l’art i la cultura contemporània? A partir de fotografies, peces artístiques, fragments literaris i seqüències cinematogràfiques, debatrem conjuntament sobre la representació i participació de les dones en el context actual de la cultura i les arts.

 .

# Actuem! Teatre per a la igualtat

Mitjançant el joc i la pràctica teatral, treballarem situacions de conflicte relacionades amb les relacions afectives, la dependència emocional, l’abús i la violència. Desenvoluparem l’empatia, diferenciarem les relacions abusives de les relacions afectives lliures i equitatives, i aprendrem a gestionar i resoldre conflictes.

 .

# Dones de pel·lícula

A partir del visionat i anàlisi de seqüències, coneixerem la visió que ha donat de les dones el cinema, reflexionarem sobre la representació de la feminitat i els estereotips de gènere en el mitjà audiovisual, i debatrem sobre les seves implicacions socials i culturals.