TEIXIM XARXES CONTRA ELS ESTEREOTIPS!

A través d’una plataforma virtual amb un directori d’entitats, recursos pedagògics, notícies i agenda d’esdeveniments, i d’activitats, accions i projectes en el territori en col·laboració amb entitats, agents educatius, teixit comunitari i equipaments de proximitat, promovem l’enxarxament de les iniciatives que lluiten contra els estereotips sexistes, difonem continguts antimasclistes i sensibilitzem sobre la diversitat de gènere, sexual i afectiva.  

Accions i projectes en col·laboració amb col·lectius, entitats, agents educatius, equipaments i institucions de Catalunya.

.

Argumentari

Les violències mediàtiques i simbòliques envers les dones així com els rols i estereotips sexistes en els mitjans de comunicació i les xarxes van des de la simple reproducció d’estereotips fonamentats en el binarisme home-dona i l’ús de llenguatge sexista fins a les formes més explícites i brutals d’humiliació pública, passant per la invisibilització, el tractament i representació desigual de les dones en informatius i programes de debat i opinió, la pressió estètica, l’objectivació sexual i els mites de l’amor romàntic de la publicitat, els programes del cor i els reality, la negació i estigmatització de la diversitat sexual i afectiva, el tractament frívol i sensacionalista de la violència masclista i l’omissió, descrèdit i menyspreu dels moviments feministes. Aquestes pràctiques s’estenen al conjunt de manifestacions culturals que interactuen amb els mitjans i les xarxes: la literatura, la música, el cinema, les sèries de ficció, els còmics, els videojocs, etc.

Els discursos i representacions masclistes reflecteixen les formes de desigualtat i opressió de la nostra societat però també intervenen i tenen un impacte immens sobre l’educació, la socialització de les persones i les relacions i dinàmiques socials. No només es tracta d’una forma normalitzada de violència sinó que està en la base de la resta d’abusos i agressions.

Què podem fer si la gran majoria de discursos i representacions que consumim són masclistes? És necessari actuar en dues direccions complementàries: invertint esforços a educar les mirades tot potenciant l’esperit crític i la perspectiva feminista i implicant-nos col·lectivament en la transformació d’aquests discursos i representacions i en la creació d’imaginaris alternatius.

Amb aquest objectiu el projecte Teixim Xarxes contra els estereotips!, guardonat aquest any amb el Premi 25 de novembre, es planteja com una plataforma de participació digital, que oferirà a les persones, grups, centres educatius, col·lectius i entitats participants espais per a la difusió de recursos, projectes, notícies i esdeveniments, així com entorns de debat. També es farà ressò i donarà suport a les diverses campanyes de denúncia i prevenció que es duguin a terme en les xarxes.

A la vegada, en el marc del projecte, oferim tallers de sensibilització i creació col·lectiva. En funció de les característiques de cada grup i de les possibilitats dels centres i entitats programadores, els tallers duraran entre 1 i 3 sessions. Aquests tallers estaran orientats a sensibilitzar sobre els rols i estereotips sexistes en els mitjans de comunicació i les xarxes, donar a conèixer la plataforma de participació i impulsar accions i projectes creatius portats a terme pel grup participant del taller.

La plataforma es nodrirà dels projectes sorgits de les activitats de creació col·lectiva dinamitzades per Trama en el marc del Teixim xarxes contra els estereotips i en altres projectes i accions relacionades amb l’anàlisi feminista dels discursos i representacions culturals. També, de les iniciatives pròpies desenvolupades per centres educatius, col·lectius i entitats.

Es podrà adherir a la plataforma qualsevol persona o entitat implicada en la denúncia i prevenció de rols i estereotips sexistes que aporti, com a mínim, un projecte a l’entorn virtual.

S’acceptaran com a projectes treballs de recerca o creació individuals i col·lectius i documentació d’accions o campanyes presencials o virtuals de denúncia, sensibilització i visibilització al voltant dels rols i estereotips sexistes i de les diverses formes de discriminació i violència simbòlica i mediàtica envers les dones en mitjans de comunicació, xarxes i discursos i representacions culturals.

 

Objectius

– Generar i dinamitzar una eina col·laborativa en xarxa de comunicació antisexista que fomenti la sensibilització, participació, intercanvi, enxarxament i cooperació de persones, col·lectius, centres educatius i entitats i que es faci ressò de les iniciatives que es duguin a terme a Barcelona.

– Fomentar en adolescents, joves i dones l’anàlisi crítica de les manifestacions culturals, dels mites, rols i estereotips sexistes i dels discursos i representacions de la violència masclista en els mitjans i la xarxa; la reflexió sobre la violència simbòlica i la seva relació amb les opressions concretes que pateixen les dones; la participació activa en la denúncia i prevenció dels discursos i representacions sexistes als mitjans a través de l’acció artística i el ciberactivisme; i la capacitació en l’ús segur i responsable de les TIC.

– Dotar d’eines i recursos a l’entorn educatiu i de lleure per incentivar i visibilitzar activitats, accions i projectes creatius realitzats amb adolescents i joves, al voltant dels rols i estereotips sexistes en els mitjans de comunicació, les xarxes i les manifestacions culturals.

– Promoure la reflexió ciutadana sobre la violència simbòlica i mediàtica que vivim les dones i incentivar la participació activa en el foment de manifestacions culturals justes i equitatives.

– Contribuir a un consum de la informació, l’oci i l’espectacle crític i conscient que qüestioni el relat i l’ordre hegemònic heteropatriarcal que sustenta les opressions masclistes tot construint mirades crítiques i transformadores.

 

Metodologia

Per a complir aquests objectius, farem difusió del projecte i interactuarem amb els col·lectius, associacions, entitats, centres educatius i equipaments de la ciutat; dinamitzarem la plataforma digital i incentivarem la participació activa i la generació de recursos, fluxos d’informació i enxarxament dels diferents agents implicats en el projecte; difondrem aquelles accions, campanyes de sensibilització i projectes creatius al voltant dels rols i estereotips sexistes i la violència mediàtica i simbòlica envers les dones; coordinarem i dinamitzarem els tallers de sensibilització i creació col·lectiva amb grups de dones i d’adolescents i joves i la seva difusió a la xarxa.

Els grups o col·lectius que participin dels tallers podran escollir la tipologia d’acció de prevenció, denúncia, crítica i/o transformació dels rols i estereotips sexistes i la violència mediàtica i simbòlica envers les dones que vulguin i després podran difondre-la a les xarxes socials a través del seu usuari a la plataforma virtual. Les persones, col·lectius, entitats, centres educatius o equipaments podran també adherir-se i compartir aquells recursos, notícies, accions i campanyes de sensibilització que realitzin als seus respectius espais.