DONANTS DE MEMÒRIA

Día 2_3

Mitjançant l’organització, dinamització i documentació de tallers amb gent gran que esdevindran donants de memòria, fomentem la seva formació i interacció amb la resta de la comunitat i la participació social i política en el seu municipi, alhora que facilitem que a través dels seus coneixements i records i en interacció amb altres puguin contribuir a la recuperació de la memòria oral dels seus barris.

Tallers amb grups de gent gran per a la recuperació de la memòria oral, en col·laboració amb persones, grups, entitats, equipaments i institucions de Catalunya.

.

.Argumentari

L’edatisme i la manca d’una cultura de l’envelliment en la nostra societat fomenta l’exclusió de la gent gran de la vida pública i social, la qual comporta, al seu torn, un empobriment de l’activitat cultural, reflexiva i creativa d’aquestes persones.  Al mateix temps, aquesta comporta una pèrdua per al conjunt de la societat que resta privada de la perspectiva, experiència, coneixement, capacitats i aportacions de la gent gran.

Aquesta pèrdua és especialment significativa en el cas de la memòria oral dels barris i territoris de la ciutat, subjectes cada cop més a profundes transformacions urbanes, en molts casos degudes a interessos polítics i especulatius contraris a la voluntat de les veïnes i veïns i al sentit del territori. No només desapareixen espais emblemàtics del barri sinó també la memòria oral del que van significar. Sense això, perdem completament la identitat i el sentit dels nostres barris.

Per això és important promoure el reconeixement, les aportacions i la participació de la gent gran en la vida comunitària, cultural i política de la ciutat. Tot fomentant la seva implicació com a donant de memòria, podem incentivar la visibilització i fer valdre la gent gran, l’envelliment actiu, la seva formació a través de l’aprenentatge en comú i el debat intergeneracional, alhora que recuperem la memòria oral dels nostres barris.

.

Objectius

– Visibilitzar i fer valdre la gent gran, les seves aportacions, sabers i perspectives.

– Promocionar la participació i el voluntariat de la gent gran en l’àmbit social, polític i cultural i la seva interacció amb la resta de la comunitat.

– Impulsar la recuperació de la memòria oral dels barris i la transmissió del saber i l’experiència de la gent gran intergeneracionalment.

– Afavorir l’expressió personal, la interacció, la reflexió col·lectiva, el debat participatiu, l’aprenentatge en comú i l’intercanvi d’experiències, coneixements i records entre persones grans.

– Incentivar la inclusió social de les persones grans a través de la implicació social i la participació en la vida comunitària del barri i en la recuperació de la memòria de la ciutat.

– Contribuir a l’envelliment actiu, la formació, el benestar personal, la integració i l’empoderament de les persones grans.

.

Metodologia

Per a complir els objectius farem difusió de la iniciativa, interactuarem a distància i presencialment amb en col·laboració amb casals, entitats i equipaments de la ciutat., donarem assessorament i suport a la programació dels tallers, la coordinació i dinamització del procés i l’edició i difusió dels materials generats.

Les sessions se centraran en l’intercanvi de records i experiències i la posada en comú de la memòria del grup, partint de materials de suport (imatges, vídeos, webs, mapes virtuals, etc.) i de les preguntes de la persona dinamitzadora. A partir d’aquest objectiu, esdevindran un espai d’entreteniment, expressió, interacció, debat i reflexió compartida, aprenentatge en comú, participació, implicació social i “empoderament” individual i col·lectiu.

Els temes que es tractaran partiran de la recerca prèvia sobre el barri feta per les persones dinamitzadores i dels interessos de les entitats col·laboradores. A la primera sessió, però, el grup treballarà els temes que es proposen i podrà esmenar-los en funció dels interessos i inquietuds de les persones participants. Les sessions podran aportar una mirada panoràmica a la història del barri o centrar-se en un àmbit concret com pot ser la vida quotidiana, la lluita veïnal o la memòria de determinats col·lectius. En tot cas, es posarà èmfasi en diversos aspectes transversals com la transformació urbana, les condicions socials, la vida cultural, política i econòmica del barri, l’associacionisme i els moviments socials, la perspectiva de gènere i la història de les dones. També es pararà atenció a fets significatius vivenciats per les persones participants i a espais emblemàtics del barri, especialment aquells ja desapareguts o fortament modificats.