ANIMEM EL BARRI!

Mitjançant la dinamització d’accions artístiques comunitàries realitzades als espais públics dels barris per persones i col·lectius en col·laboració amb entitats i agents socioeconòmics del territori, sensibilitzem a la ciutadania i fomentem la cohesió social i les relacions de pertinença de la comunitat.

Tallers per a la ideació i desenvolupament d’accions artístiques comunitàries dirigits a grups i col·lectius dels barris.  A disposició de grups, entitats i equipaments de Catalunya.

.

Argumentari

L’art i la creació cultural, en les seves múltiples manifestacions, juguen un paper important en l’educació i la socialització de les persones i en la construcció de la memòria, l’imaginari i les identitats col·lectives. Com més propers es mostren a la ciutadania, més capacitat de sensibilització adquireixen i més poden influir en la transformació social, la cohesió de la comunitat i el benestar personal. En aquest sentit, destaquen dos fenòmens artístics i culturals cada cop més presents i consolidats. Per una banda, les intervencions a l’espai públic: art urbà, accions performatives, teatre de carrer, etc. que introdueixen el fenomen artístic a la vida quotidiana i interpel·len directament a la ciutadania. Per l’altra, les propostes de cocreació, que conviden al públic a participar de forma creativa, i els projectes d’autorrepresentació que posen en mans de col•lectius socials les eines perquè puguin construir el seu propi relat. Aquestes estratègies artístiques són útils i cada cop més necessàries per sensibilitzar a la ciutadania i potenciar la cohesió social.

Animem el barri! s’emmarca en les bases i objectius generals de l’associació i està en la línia d’altres projectes de Trama que vinculen la creació artística i cultural amb el territori i la comunitat, com és el cas del Projecte Minerva de creadores de Gràcia, dinamitzat en col•laboració amb el districte de Gràcia o el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència masclista dut a terme en col·laboració amb el Districte de Sant Martí, Biblioteques de Barcelona i la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. També parteix d’experiències prèvies de l’entitat i de les persones associades i col·laboradores en els camps de l’animació stop motion, l’art urbà i el teatre dels i les oprimides. En la línia general de les activitats realitzades per l’associació, les accions artístiques que es porten a terme s’adapten al màxim a cada barri, col•lectiu i espai urbà, i fomenten l’anàlisi crítica, la reflexió col·lectiva i la interacció i la implicació activa de les persones participants. Una de les apostes importants del projecte és que els grups i agents participants siguin en tot moment protagonistes, actors i creadors de les accions. En aquest sentit, la nostra tasca se centra a dinamitzar, acompanyar i facilitar el treball dels grups en les diferents fases de l’acció artística: ideació, planificació, realització, documentació i difusió. Per a fer-ho, impulsem les accions interactuant amb els col•lectius, entitats i equipaments del barri i donem suport als grups participants realitzant tallers de sensibilització i creació col·lectiva.

.

Objectius

– Fomentar l’aprenentatge artístic, la creativitat, l’expressió individual i col·lectiva, la participació activa i la implicació en la comunitat de les persones i grups de població participants

– Promoure la consciència cívica, la convivència urbana, l’acció comunitària, la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença al barri mitjançant la creació col·lectiva i la participació i col·laboració de col·lectius, entitats i associacions, agents socioeconòmics i ciutadania.

– Incentivar la informació, l’anàlisi crítica, la reflexió i la sensibilització de la societat mitjançant representacions i discursos artístics de problemàtiques socials.

– Potenciar la transformació social a través de la imaginació i la creativitat de les persones i col·lectius participants.

– Potenciar la visibilitat de l’acció comunitària i l’impacte en el territori, mitjançant accions artístiques en l’espai públic.

– Enfortir la memòria, l’imaginari i la identitat de la comunitat i visibilitzar la seva realitat generant creació cultural i patrimoni artístic per als barris i des dels barris.

.

Metodologia

Per a complir aquests objectius, farem difusió del projecte i interactuarem amb els col•lectius, associacions, entitats i equipaments dels barris; i coordinarem i dinamitzarem mitjançant tallers de creació col•lectiva la ideació, planificació, realització, documentació i difusió d’accions artístiques per part de col·lectius o grups de població de la comunitat, en col·laboració amb agents socioeconòmics del barri. També ens farem ressò de les accions realitzades a través de les xarxes socials i del nostre entorn virtual.

Els grups i agents implicats decidiran en quin format realitzaran la intervenció artística, podent escollir entre animació stop motion a l’aire lliure, art urbà, performance o teatre de carrer. També escolliran la temàtica social a tractar, que sempre haurà d’estar vinculada a la realitat del barri, i l’espai de realització. El projecte es desenvoluparà en sessions de debat participatiu i creació col·lectiva, en les quals també es visionaran i valoraran exemples de projectes similars al que es vol plantejar.