CIÈNCIA I PENSAMENT

.

#Antropologia de les drogues

El consum de drogues és un fenomen universal que s’emmarca en diferents contextos culturals. Aquests determinen no només el significat sinó també l’experiència del consum de substàncies com l’alcohol, el cànnabis, la coca (i la cocaïna), el peyote, els fongs al·lucinògens, l’ayahuasca o la ibogaina. En aquest curs, descobrirem què són aquestes substàncies i analitzarem la seva funció i encaix en diversos rituals i contextos.

Tallerista: Pep Cura, antropòleg i preventòleg

.

# Desnaturalitzant opressions: la ciència amb perspectiva de gènere

La ciència s’ha erigit com a garant de l’objectivitat i a través de la biologia, la teoria de l’evolució o la neurologia, entre d’altres, justifica, reafirma i promou diferències, desigualtats i violències envers les dones alhora que patologitza la diversitat de gènere, sexual i afectiva. Ens preguntarem quina és la finalitat d’aquests estudis, què amaguen al darrere i com desmuntar el seu argumentari amb la voluntat de construir un imaginari i un discurs científic que promoguin l’equitat.

Talleristes: Mireia S. Albrich, humanista amb postgrau de gènere i Sergio Arroyo, Antropòleg forense especialista en genètica de poblacions humanes. Màster en neurociències, màster en comunicació científica, mèdica i medioambiental i màster en evolució i biodiversitat humana.

.

# Dones i salut

La ciència mèdica ha ignorat i menystingut els cicles de vida, els processos de canvi i les malalties que experimentem les dones. La cultura i la societat han fomentat visions estereotipades i han invisibilitzat allò que envolta la nostra salut. Això afecta la nostra qualitat de vida i ens exposa a situacions de violència que normalitzem. Reflexionarem sobre els cicles de vida, l’atenció sanitària, el menyspreu cultural de la nostra salut i la medicina alternativa des d’una perspectiva de gènere.

Talleristes: Estefania Moreno, psicòloga transpersonal llicenciada en medicina i Mireia S. Albrich, humanista amb postgrau de gènere

.

# Física i forense 

Ens aproximarem a les ciències físiques i forenses que tenen la difícil tasca de descriure i quantificar en base al mètode científic la variabilitat humana. Revisarem la trajectòria d’una disciplina que estudia l’evolució humana i tracta de recrear models que expliquin els vectors evolutius. Visitarem els darrers estudis en neurociències, biologia de poblacions humanes, nanotecnologia, etc. que tracten d’introduïr nous paradigmes científics i nous marcs teòrics-explicatius i analitzarem les falles identificades en els paradigmes actuals i vigents.

Tallerista: Sergio Arroyo, Antropòleg forense especialista en genètica de poblacions humanes. Màster en neurociències, màster en comunicació científica, mèdica i medioambiental i màster en evolució i biodiversitat humana.

.

# L’ètica, avui

L’ètica o la reflexió sobre el comportament moral dels éssers humans, present des dels inicis de la Història, segueix sent igualment necessària avui dia per afrontar moltes de les decisions que hem de prendre de forma individual o col·lectiva. Ens aproparem a temes ben actuals com l’eutanàsia, l’avortament, l’ajuda a les persones pobres o el tracte als animals, ens esforçarem a reflexionar èticament de forma rigorosa i intentarem donar resposta a una qüestió fonamental: per què cal actuar moralment?

Talleristes: Lorena Anera, humanista especialitzada en filosofia i Cristina Moreno, humanista amb màster en filosofía analítica

.

# Ment, emocions i identitat humana

Què defineix el que som? Com sentim, pensem i argumentem? És possible deslliurar-nos dels prejudicis? Hi ha límits ètics per al coneixement i la ciència? Partint de diferents disciplines com la filosofia, la psicologia, la neurociència o la bioètica, reflexionarem i debatrem sobre temes universals com la identitat, la raó i les emocions, la naturalesa humana i la vida.

Talleristes: Lorena Anera, humanista especialitzada en filosofia i bioética i Sergio Arroyo, Antropòleg forense especialista en genètica de poblacions humanes. Màster en neurociències, màster en comunicació científica, mèdica i medioambiental i màster en evolució i biodiversitat humana.