ARTIVA’T

Artiva’t! és un programa d’activitats i visites culturals gratuïtes que, a través de diferents formats i dinàmiques vinculades a les arts i les humanitats, busca apropar la cultura a la gent gran, fomentant l’envelliment actiu, l’activitat en comú i la participació en la vida social i cultural de la ciutat.

Les arts i les humanitats juguen un paper important en l’educació, la socialització i el benestar de les persones, en tots els períodes de la vida. La cultura alimenta la nostra ment, estimula la nostra memòria, construeix el nostre imaginari. Ens ajuda a reflexionar, ens convida a participar, ens permet crear afinitats i vincles amb el nostre entorn, ens obre la porta a altres realitats, ens connecta amb l’actualitat social i política. Per això és important garantir que cap col·lectiu en quedi privat. La manca d’una cultura de l’envelliment en la nostra societat fomenta l’exclusió de la gent gran de la vida pública i social, la qual comporta, al seu torn, un empobriment de l’activitat cultural, reflexiva i creativa d’aquestes persones. Tanmateix, l’accés de la gent gran a la cultura no és només un dret, és també una necessitat. Es tracta d’una peça clau per afavorir el seu benestar: estimulant la ment i les emocions, la reflexió i la imaginació, l’entreteniment i l’aprenentatge; fomentant la participació activa i la creació d’afinitats, el debat, l’intercanvi d’opinions i coneixements; beneficiant l’accés a la informació i el coneixement i les relacions intergeneracionals. Cal, per tant, garantir que l’art i la cultura segueixin estant presents en la vida diària de la gent gran.

.

ACTIVITATS

Actuem! Teatre per a la igualtat

Mitjançant el joc i la pràctica teatral, treballarem situacions de conflicte relacionades amb les relacions socials, la discriminació, la violència i la injustícia. Desenvoluparem l’empatia, reflexionarem sobre la presa de decisions i aprendrem a gestionar i resoldre conflictes.

.

# Art urbà

Recorrerem la història de l’art urbà des dels primers graffitis al metro de Nova York als anys 70, fins als formats més actuals com els stickers o els paste-up, i coneixerem els artistes més rellevants com Blek le Rat, Basquiat, Obey o Banksy.

.

# De què estan fetes les històries?

A partir de passatges literaris, tires còmiques, peces audiovisuals, etc. aprofundirem en els elements essencials de la narrativa i intentarem entendre per què, des de fa milers d’anys, tenim la necessitat de crear i consumir històries.

.

Dones grans, grans dones. La vellesa femenina al cinema

El cinema ha tendit a ignorar les dones grans, relegant-les a papers menors i, moltes vegades, amb una forta càrrega negativa. Existeixen, però, honroses excepcions: grans personatges de dones grans que dignifiquen la vellesa i enriqueixen les lectures de la feminitat. A partir de les seves lluites i aventures, reflexionarem sobre les nostres pròpies vivències.

.

# Dones & Art

Perquè la Història no parla de grans artistes dones? Perquè el nu femení ha estat un dels motius més recorrents de l’art? Analitzarem els estereotips de gènere en les belles arts i la literatura, reflexionarem sobre el masclisme en el món artístic i recuperarem la memòria de grans dones creadores. 

.

# Parlem-ne! Dones i cultura contemporània

Quines són les problemàtiques actuals de les dones? Les reflecteixen l’art i la cultura contemporània? A partir de fotografies, peces artístiques, fragments literaris i seqüències cinematogràfiques, debatrem conjuntament sobre la representació i participació de les dones en el context actual de la cultura i les arts.

.

L’art d’intervenir. Apropiació artística i crítica social

La intervenció sobre obres d’art i altres icones ha esdevingut al llarg del segle XX una autèntica disciplina artística que gairebé sempre ha servit per contravenir els poders establerts. Aprendrem a contestar a les imatges imposades pel mercat de l’art, els mitjans de comunicació i la publicitat, intervenint sobre aquestes, modificant-les, transgredint-les.

.

# Dones i salut

La ciència és androcèntrica» deia Virginia Woolf a principis de segle XX. I efectivament, la ciència mèdica ha ignorat i menystingut els cicles de vida, els processos de canvi i les malalties que experimentem les dones. La cultura i la societat han fomentat visions estereotipades i han invisibilitzat allò que envolta la nostra salut. Això afecta la nostra qualitat de vida i ens exposa a situacions de violència que normalitzem. Reflexionarem sobre els cicles de vida, l’atenció sanitària, el menyspreu cultural de la nostra salut i la medicina alternativa des d’una perspectiva de gènere i aprofundirem en el coneixement de la nostra naturalesa per tal d’empoderar-nos.

.

# Descobrim el cinema!

Per què ens commou el cinema? Com es construeixen històries i s’expressen emocions en el mitjà audiovisual? A partir de seqüències clàssiques i contemporànies, ens aproparem al llenguatge cinematogràfic per conèixer les possibilitats estètiques, narratives i dramàtiques de la llum, el moviment de càmera, la banda sonora o el muntatge. Aprendrem a analitzar les pel·lícules per descobrir què s’amaga darrere del cinema.

.

 # Monòlegs

De les heroïnes de la tragèdia grega a les dones anònimes dels Monòlegs de la Vagina, prendrem la paraula de personatges femenins del teatre i la narrativa que han donat veu a les dones i s’han rebel·lat contra el poder establert i la violència masclista. Escoltarem les seves vindicacions, reflexionarem sobre els lligams entre els rols i les estructures de poder, i ens aproparem a la interpretació dramàtica des d’una perspectiva de gènere.

.

# Reaparaulant el món. Recital poètic

La violència i la seva relació amb l’amor i les relacions afectives, la sexualitat, el cos, la identitat i l’autoestima, a través de la dramatització de versos i fragments literaris per part d’una actriu. Un cant a la reafirmació personal mitjançant el treball amb el cos, la veu i la gestualitat..

 

# La bellesa imposada

Què és la bellesa? És un do de la natura, una elecció personal o una obligació social? És important en el món en el qual vivim? A partir de la moda, la televisió, els videoclips i la publicitat, debatrem de forma participativa sobre el concepte de bellesa, les imposicions estètiques i la seva relació amb les desigualtats socials i les discriminacions de gènere. Reflexionarem sobre les seves conseqüències en la percepció pròpia, la identitat i l’autoestima

.

ITINERARIS I VISITES COMENTADES

# Art i Eixample

De l’arquitectura modernista al galerisme, dels museus i institucions culturals als centres més alternatius, farem un recorregut pel passat, el present i el futur de l’art a l’Eixample, visitant espais emblemàtics i descobrint-ne d’altres.

.

# El Paral·lel dels teatres

Del Molino al Victòria, transitarem el Paral·lel per reviure la seva història, des del teatre popular i de masses anterior a la guerra, fins als espectacles d’avui dia, parant especial atenció a les diferents modalitats escèniques que s’hi han representat.

.

# Visitem la Barcelona cultural

Descobrirem el patrimoni artístic de Barcelona i gaudirem de la vida cultural de la ciutat mitjançant visites comentades a museus, centres culturals, exposicions temporals i espais d’interès artístic com galeries o fàbriques de creació.