GENT GRAN

Les arts i les humanitats juguen un paper important en l’educació, la socialització i el benestar de les persones, en tots els períodes de la vida. La cultura alimenta la nostra ment, estimula la nostra memòria, construeix el nostre imaginari. Ens ajuda a reflexionar, ens convida a participar, ens permet crear afinitats i vincles amb el nostre entorn, ens obre la porta a altres realitats, ens connecta amb l’actualitat social i política. Per això és important garantir que cap col·lectiu en quedi privat. La manca d’una cultura de l’envelliment en la nostra societat fomenta l’exclusió de la gent gran de la vida pública i social, la qual comporta, al seu torn, un empobriment de l’activitat cultural, reflexiva i creativa d’aquestes persones. Tanmateix, l’accés de la gent gran a la cultura no és només un dret, és també una necessitat. Es tracta d’una peça clau per afavorir el seu benestar: estimulant la ment i les emocions, la reflexió i la imaginació, l’entreteniment i l’aprenentatge; fomentant la participació activa i la creació d’afinitats, el debat, l’intercanvi d’opinions i coneixements; beneficiant l’accés a la informació i el coneixement i les relacions intergeneracionals. Cal, per tant, garantir que l’art i la cultura segueixin estant presents en la vida diària de la gent gran.

.

ITINERARIS I VISITES COMENTADES

#La ciutat d’una altra manera. Itineraris per Barcelona

De la filosofia oculta sota la fisonomia de la ciutat, passant pels espais de memòria i de creació, fins a les conquestes socials de la ciutadania, els itineraris conviden a pensar i sentir la ciutat d’una altra manera.

.

# Visitem la Barcelona cultural

Descobrirem el patrimoni artístic de Barcelona i gaudirem de la vida cultural de la ciutat mitjançant visites comentades a museus, centres culturals, exposicions temporals i espais d’interès artístic com galeries o fàbriques de creació.

.

ACTIVITATS CULTURALS

Actuem! Teatre per a la igualtat

Mitjançant el joc i la pràctica teatral, treballarem situacions de conflicte relacionades amb les relacions socials, la discriminació, la violència i la injustícia. Desenvoluparem l’empatia, reflexionarem sobre la presa de decisions i aprendrem a gestionar i resoldre conflictes.

.

# De què estan fetes les històries?

A partir de passatges literaris, tires còmiques, peces audiovisuals, etc. aprofundirem en els elements essencials de la narrativa i intentarem entendre per què, des de fa milers d’anys, tenim la necessitat de crear i consumir històries.

.

Dones grans, grans dones. La vellesa femenina al cinema

El cinema ha tendit a ignorar les dones grans, relegant-les a papers menors i, moltes vegades, amb una forta càrrega negativa. Existeixen, però, honroses excepcions: grans personatges de dones grans que dignifiquen la vellesa i enriqueixen les lectures de la feminitat. A partir de les seves lluites i aventures, reflexionarem sobre les nostres pròpies vivències.

.

# Dones & Art

Perquè la Història no parla de grans artistes dones? Perquè el nu femení ha estat un dels motius més recorrents de l’art? Analitzarem els estereotips de gènere en les belles arts i la literatura, reflexionarem sobre el masclisme en el món artístic i recuperarem la memòria de grans dones creadores. 

.

# Dones i salut

La ciència és androcèntrica» deia Virginia Woolf a principis de segle XX. I efectivament, la ciència mèdica ha ignorat i menystingut els cicles de vida, els processos de canvi i les malalties que experimentem les dones. La cultura i la societat han fomentat visions estereotipades i han invisibilitzat allò que envolta la nostra salut. Això afecta la nostra qualitat de vida i ens exposa a situacions de violència que normalitzem. Reflexionarem sobre els cicles de vida, l’atenció sanitària, el menyspreu cultural de la nostra salut i la medicina alternativa des d’una perspectiva de gènere i aprofundirem en el coneixement de la nostra naturalesa per tal d’empoderar-nos.

.

# Descobrim el cinema!

Per què ens commou el cinema? Com es construeixen històries i s’expressen emocions en el mitjà audiovisual? A partir de seqüències clàssiques i contemporànies, ens aproparem al llenguatge cinematogràfic per conèixer les possibilitats estètiques, narratives i dramàtiques de la llum, el moviment de càmera, la banda sonora o el muntatge. Aprendrem a analitzar les pel·lícules per descobrir què s’amaga darrere del cinema.

.

 # Monòlegs Teatre de petit format

De les heroïnes de la tragèdia grega a les dones anònimes dels Monòlegs de la Vagina, prendrem la paraula de personatges femenins del teatre i la narrativa que han donat veu a les dones i s’han rebel·lat contra el poder establert i la violència masclista. Escoltarem les seves vindicacions, reflexionarem sobre els lligams entre els rols i les estructures de poder, i ens aproparem a la interpretació dramàtica des d’una perspectiva de gènere.

.

# Vindicacions Teatre de petit format

A través de dos personatges molt diferents entre si ens endinsarem en les diferents discriminacions i desigualtats de gènere tot barrejant l’humor, el drama i l’anàlisi crítica. Valent-nos de diferents formats (com la poesia, els monòlegs, les escenes teatrals i els sketchs) prendrem la veu de dones d’ara, d’abans i d’arreu, escoltarem les seves vindicacions i reflexionarem col·lectivament sobre els lligams entre els rols i les estructures de poder.

 

# La bellesa imposada

Què és la bellesa? És un do de la natura, una elecció personal o una obligació social? És important en el món en el qual vivim? A partir del cinema, la moda, la televisió i la publicitat, debatrem de forma participativa sobre el concepte de bellesa, les imposicions estètiques i la seva relació amb les desigualtats socials i les discriminacions de gènere. Reflexionarem sobre les seves conseqüències en la percepció pròpia, la identitat i l’autoestima.

.

# Ètica i cinema

A partir de peces audiovisuals, visualitzarem diferents conflictes morals, socials i polítics, i debatrem sobre la causa i l’efecte de les nostres accions. Alhora, descobrirem com la narració cinematogràfica, fonamentada en la presa de decisions dels personatges i en la capacitat d’empatia del públic, està íntimament lligada a l’ètica.

.

# Ciència (i) Ficció

Criatures sorgides de la literatura, el cinema, el còmic o les sèries de televisió, ens ajudaran a explorar els límits de la identitat, la ment i el cos humà. Partint de la ciència i a través de la ficció, viatjarem pel temps i l’espai i reflexionarem sobre temes com la modificació genètica o la relació entre humanitat i tecnologia.

.

# Les trampes del discurs. Introducció a les fal·làcies

A la premsa, a la televisió, a les converses de cafè o a les discussions domèstiques, els discursos estan plens de fal·làcies, arguments erronis que alteren els raonaments i condicionen les decisions. Aprendrem a detectar-les i a fer ús de bones pràctiques argumentatives per defensar les nostres opinions.

.

# Hitchcock’s Vertigo. La violència de la mirada

L’obra mestra de Hitchcock amaga una fascinant reflexió sobre els rols de gènere i la violència masclista. A partir de l’anàlisi fílmica de seqüències de Vertigo, reflexionarem sobre temes com la violència de la mirada, la representació de la feminitat i la masculinitat, l’objectivització sexual de les dones, les imposicions estètiques o les relacions abusives.

.

# Identitats

Què ens fa ser el que som? Fins a quin punt determina la nostra identitat el sexe, l’ètnia o la cultura? Què ens fa iguals o diferents de la resta i en quina mesura determina això els nostres drets i responsabilitats? A partir de la filosofia, la sociologia i la neurociència, reflexionarem sobre el concepte d’identitat i la seva relació amb l’exclusió i les desigualtats socials.

.

# Poliètica

Reflexionarem de forma participativa sobre els lligams existents i necessaris entre l’ètica i la política en temes com els drets humans, la democràcia, la desobediència civil, la diversitat cultural, la igualtat de gènere o la sostenibilitat ambiental.

.

# Sexualitats

A partir de l’art, el cinema, la televisió i la publicitat, reflexionarem sobre les representacions de l’erotisme, la bellesa, els cossos i els estereotips sexistes. Debatrem de forma participativa sobre les identitats i orientacions sexuals, les relacions sexo-afectives i la violència masclista.

.

# Una història de violència

De la Història col·lectiva dels poders, els canvis polítics i els conflictes socials fins a les històries mínimes i la memòria personal de la vida privada, domèstica i familiar, resseguirem l’existència, la lluita i la supervivència de les dones, i la seva història: una història marcada per la violència masclista i l’opressió sistèmica i estructural.

.

# Dones de novel·la, novel·la de dones

Aprofundirem en les diferents facetes de la relació entre dones i novel·les al llarg de la Història. Parlarem de personatges literaris femenins, de les dones com a lectores i d’escriptores de novel·la.

.

# Teixim memòria! Dones en la Història

On són les dones en la Història? Ens preguntarem perquè han estat invisibilitzades i descobrirem les dificultats, lluites i conquestes de col·lectius femenins i dones destacades al llarg del temps. Recuperarem part de la nostra memòria a través de la seva mirada i valorarem les seves aportacions al progrés de la societat.

.

# Desactivem els masclismes quotidians

Exercim violència amb les nostres paraules, actituds i comportaments en el nostre dia a dia? Perpetuem i reforcem, sense ser-ne conscients, la desigualtat, el masclisme i la violència de gènere? A través del visionament d’imatges i peces audiovisuals i del debat participatiu o de dinàmiques lúdiques i teatrals, reflexionarem sobre els masclismes quotidians presents en els rols i relacions socials, l’ocupació de l’espai o l’ús de la paraula per tal de fomentar una societat més equitativa i respectuosa, lliure de discriminacions i violències.

.

# Dones, literatura i supervivència

A partir de fragments literaris, descobrirem com les dones han emprat la literatura per a sobreviure, reivindicar-se i lluitar per una vida plena. A través de la narrativa, nosaltres també aprendrem a empoderar-nos i transformar la realitat que vivim.

.

TALLERS

# Donants de memòria

Els barris de la ciutat estan subjectes cada cop més a profundes transformacions urbanes, en molts casos degudes a interessos polítics i especulatius contraris a la voluntat de les veïnes i veïns i al sentit del territori. No només desapareixen espais emblemàtics del barri sinó també la memòria del que van significar. Compartint les nostres vivències i records, a través de l’intercanvi d’experiències i el debat participatiu, esdevindrem donants de memòria i recuperarem la història oral dels nostres barris.

+ informació

 .

# Animem el barri!

A través de la creació col·lectiva desenvoluparem una acció artística comunitària en col·laboració amb entitats, equipaments i agents del barri per tal de sensibilitzar a la ciutadania sobre els temes que ens preocupen i fomentar la cohesió social i les relacions de pertinença de la comunitat.

+ informació

 .

# Teixim xarxes contra els estereotips

Quins missatges ens transmeten les notícies, els anuncis, les pel·lícules, les sèries de televisió, els videoclips o els videojocs? Són sexistes i discriminatoris o fomenten la igualtat entre homes i dones i el respecte a la diversitat? Analitzarem els discursos i les imatges que ens arriben a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials i els transformarem de forma creativa per tal de difondre visions alternatives, més justes i equitatives. 

+ informació

.