BASES

mafaldawebEn contra de la deshumanització de l’art i la cultura, Trama defensa que la filosofia, la música, la literatura, el cinema, etc. són patrimoni de totes i tots, que hi són per i per a les persones. Les grans creacions de totes les disciplines i cultures, fins i tot aquelles més punyents i desencantades, parteixen d’un respecte intens i un amor humil a la humanitat. Qualsevol altra cosa resulta estèril. L’entitat entén que la finalitat última de la seva tasca, des de la pràctica més específica a la reflexió més àmplia, ha de ser sempre un acostament al que ens fa persones, al millor i al pitjor de nosaltres.

Sense una idea de progrés no es sustenta cap projecte educatiu o cultural. La iniciativa es fonamenta sobre la creença que una oferta formativa, cultural i artística eficaç millora la realitat en un sentit ampli i divers: a nivell lingüístic, educacional, social, polític, emocional, etc.

Trama sosté que l’educació i la cultura tenen la capacitat i, per tant, el deure d’estimular, fomentar i desenvolupar una societat més justa, equitativa i igualitària, fonamentada en la igualtat d’oportunitats i en la no-discriminació.

La iniciativa parteix de la convicció que l’objectiu principal del sistema educatiu no és la formació de professionals que responguin a la demanda laboral, sinó l’accés de totes les persones a la cultura i el coneixement. No es tracta només d’un dret universal sinó també, i sobretot, d’una necessitat real, la manca de la qual afecta al conjunt de la societat. De res serveix formar especialistes si no s’educa a la ciutadania.

Trama planteja que, més enllà de garantir l’accés a la cultura, un sistema educatiu i cultural competent ha d’afavorir la bona gestió del coneixement per part de la ciutadania. En un món saturat d’informació, més important que la retenció dels coneixements és l’ús i la rendibilitat que sapiguem donar-los. Hem d’aprendre a filtrar i contrastar la informació i a utilitzar-la de forma ràpida i eficient i, per això, hem de familiaritzar-nos amb diferents llenguatges, metodologies i formats, i entendre de quina manera s’interrelacionen i s’alimenten els uns als altres.

 La iniciativa s’oposa a una educació i a una gestió de la cultura compartimentada, estanca i ortodoxa. Per això, el caràcter transversal del projecte, la voluntat d’establir diàleg i interacció entre diferents disciplines i matèries. D’aquí, també, la necessitat de tenir en compte tots els punts de vista, de ser plural, d’enfrontar-se a l’alteritat d’altres pensaments i sensibilitats.

Cap de les altres bases del projecte se sostenen sense la voluntat i el compromís d’oferir productes culturals i educatius coherents, sòlids i efectius. Reflexionar sobre moltes coses alhora no vol dir parlar de tot una mica o gens de qualsevol cosa, significa reflexionar d’una altra manera, amb altres objectius, amb una altra metodologia. Trama assumeix que una bona educació o una bona oferta cultural no venen determinades per l’exquisidesa dels seus continguts, sinó per l’eficàcia dels seus plantejaments i pel benefici que generen en les persones que les reben.