ACTIVITATS

Des de Trama disposem d’una oferta multidisciplinària d’activitats culturals que combinen la reflexió teòrica amb l’experimentació pràctica i la participació activa de les persones assistents: xerrades, tallers, cinefòrums, debats i taules rodones d’història, art, literatura i contes, cinema, teatre i teatre social, jocs, filosofia i gènere.

Les propostes fomenten el coneixement dels llenguatges artístics,  la reflexió social i política sobre el món actual, la memòria històrica, la perspectiva de gènere, la tolerància, la no-violència i les relacions justes i equitatives.

L’oferta està dirigida a la ciutadania en general però és adaptable a públics específics. També disposem d’activitats específiques per a nens i nenes, famílies, adolescents, joves i gent gran.

SESSIÓ ÚNICA DE 90 O 120 MINUTS.

.

GENERALS

Actuem! Teatre per la igualtat

Mitjançant el joc i la pràctica teatral, treballarem situacions de conflicte relacionades amb les relacions socials, la discriminació, la violència i la injustícia. Desenvoluparem l’empatia, reflexionarem sobre la presa de decisions i aprendrem a gestionar i resoldre conflictes.

.

# Art urbà

Recorrerem la història de l’art urbà des dels primers graffitis al metro de Nova York als anys 70, fins als formats més actuals com els stickers o els paste-up, i coneixerem els artistes més rellevants com Blek le Rat, Basquiat, Obey o Banksy.

 .

# Bioètica

La bioètica, la branca de la filosofia dedicada a l’ètica de la vida, està cobrant cada cop més importància, ajudant-nos a afrontar algunes de les decisions més complicades que podem prendre avui dia: és correcte experimentar amb altres animals? És moral avortar? I ajudar a morir? Mitjançant el joc, la reflexió i el debat, abordarem aquestes i altres decisions i intentarem extreure conclusions des d’una perspectiva ètica.

 .

# Ciència (i) Ficció

Criatures sorgides de la literatura, el cinema, el còmic o les sèries de televisió, ens ajudaran a explorar els límits de la identitat, la ment i el cos humà. Partint de la ciència i a través de la ficció, viatjarem pel temps i l’espai i reflexionarem sobre temes com la modificació genètica o la relació entre humanitat i tecnologia.

 .

# Humanitat i tecnologia: una mirada al futur a través del cinema

Què ens fa humans? Quin paper juga la tecnologia en la definició de la nostra identitat? Farem un viatge audiovisual en el temps a través de temes com la dualitat humà -màquina, la modificació genètica o les tecnologies de la informació i descobrirem què ens diu el cinema sobre el futur de la humanitat.

 .

# D’Hiroshima a Fukushima. 70 anys d’era atòmica

En el 70è aniversari dels bombardejos d’Hiroshima i Nagasaki, el 30è de l’accident nuclear de Txernòbil i el 5è de Fukushima, repassarem la història de l’era atòmica en les seves vessants bèl·lica i civil, fixant-nos en el context internacional però també en l’àmbit local. A través de textos, imatges i peces audiovisuals, analitzarem la cultura, l’imaginari i el pensament que ha generat.

 .

# De què estan fetes les històries?

A partir de passatges literaris, tires còmiques, peces audiovisuals, etc. aprofundirem en els elements essencials de la narrativa i intentarem entendre per què, des de fa milers d’anys, tenim la necessitat de crear i consumir històries.

 .

# De què estan fetes les pel·lícules?

El cinema, com la literatura, té el seu propi llenguatge. En comptes de lletres i paraules, trobem plans, llums, colors, sons, música… A partir de peces audiovisuals, veurem de quina manera les imatges en moviment ens expliquen històries i ens transmeten emocions.

 .

# Del llenguatge a la igualtat

Ens pot ajudar el llenguatge a tendir cap a una societat més justa i equitativa? A través de l’anàlisi de missatges orals, escrits i simbòlics de la publicitat, els mitjans de comunicació i les xarxes socials, reflexionarem sobre la importància social de la llengua, descobrirem els prejudicis implícits en els processos comunicatius i aprendrem a fer un ús no discriminatori del llenguatge per tal de fomentar la igualtat.

 .

# Dones & Art

Perquè la Història no parla de grans artistes dones? Perquè el nu femení ha estat un dels motius més recorrents de l’art? Analitzarem els estereotips de gènere en les belles arts i la literatura, reflexionarem sobre el masclisme en el món artístic i recuperarem la memòria de grans dones creadores.  

 .

Parlem-ne! Cultura i violència de gènere

Quina visió dels homes i les dones dóna l’art contemporani? S’ha estetitzat la violència? Ajuda la cultura a eradicar el masclisme o tot el contrari? Col·loqui participatiu al voltant de la representació d’estereotips i rols de gènere, l’expressió plàstica de la violència i els límits ètics i estètics de l’art i la cultura contemporània.

 .

# Dones de pel·lícula

A partir del visionat i anàlisi de seqüències, coneixerem la visió que ha donat de les dones el cinema, reflexionarem sobre la representació de la feminitat i els estereotips de gènere en el mitjà audiovisual, i debatrem sobre les seves implicacions socials i culturals.

 .

  # Dones del món

Ens aproparem a les dones de diferents cultures i àrees geogràfiques per conèixer la seva situació, quin paper juguen en cada societat i quines són les seves lluites. Parlarem també de globalització i diversitat cultural des d’una perspectiva de gènere.

.

Dones grans, grans dones. La vellesa femenina al cinema

El cinema ha tendit a ignorar les dones grans, relegant-les a papers menors i, moltes vegades, amb una forta càrrega negativa. Existeixen, però, honroses excepcions: grans personatges de dones grans que dignifiquen la vellesa i enriqueixen les lectures de la feminitat. A partir de les seves lluites i aventures, reflexionarem sobre les nostres pròpies vivències.

 .

# Ètica i cinema

A partir de peces audiovisuals, visualitzarem diferents conflictes morals, socials i polítics, i debatrem sobre la causa i l’efecte de les nostres accions. Alhora, descobrirem com la narració cinematogràfica, fonamentada en la presa de decisions dels personatges i en la capacitat d’empatia del públic, està íntimament lligada a l’ètica.

 .

Les trampes del discurs. Introducció a les fal·làcies

A la premsa, a la televisió, a les converses de cafè o a les discussions domèstiques, els discursos estan plens de fal·làcies, arguments erronis que alteren els raonaments i condicionen les decisions. Aprendrem a detectar-les i a fer ús de bones pràctiques argumentatives per defensar les nostres opinions.

.

Hitchcock’s Vertigo. La violència de la mirada

L’obra mestra de Hitchcock amaga una fascinant reflexió sobre els rols de gènere i la violència masclista. A partir de l’anàlisi fílmica de seqüències de Vertigo, reflexionarem sobre temes com la violència de la mirada, la representació de la feminitat i la masculinitat, l’objectivització sexual de les dones, les imposicions estètiques o les relacions abusives.

.

# Identitats

Què ens fa ser el que som? Fins a quin punt determina la nostra identitat el sexe, l’ètnia o la cultura? Què ens fa iguals o diferents de la resta i en quina mesura determina això els nostres drets i responsabilitats? A partir de la filosofia, la sociologia i la neurociència, reflexionarem sobre el concepte d’identitat i la seva relació amb l’exclusió i les desigualtats socials.

 .

# La Guerra Civil en Imatges

Del cinema al cartellisme, del fotoperiodisme a la pintura, les arts visuals van ser testimonis i protagonistes de la Guerra Civil i han servit, més endavant, per rememorar-la i rellegir-la. Analitzarem el conflicte mitjançant el llegat gràfic i artístic del moment i les visions plàstiques i audiovisuals posteriors.

 .

# Les imatges del poder, el poder de les imatges

A partir d’obres d’art, fotografies i seqüències cinematogràfiques, analitzarem per què les imatges han estat sempre al servei del poder establert, però també per què, al mateix temps, són emprades moltes vegades per atacar-lo i subvertir-lo.

.

L’art d’intervenir. Apropiació artística i crítica social

La intervenció sobre obres d’art i altres icones ha esdevingut al llarg del segle XX una autèntica disciplina artística que gairebé sempre ha servit per contravenir els poders establerts. Aprendrem a contestar a les imatges imposades pel mercat de l’art, els mitjans de comunicació i la publicitat, intervenint sobre aquestes, modificant-les, transgredint-les.

.

Literatura i supervivència. Relats dels camps de concentració

A partir dels textos de supervivents com  Primo Levi, Jorge Semprún, Paul Celan, Imre Kertesz o Joaquim Amat-Piniella, anirem més enllà de les dades i els fets històrics per penetrar en l’experiència de l’horror dels camps d’extermini i descobrir els lligams entre literatura i supervivència.

 .

# Mai més, enlloc, contra ningú

En el centenari del genocidi armeni, el 70è aniversari de l’alliberament dels camps de concentració nazi i el 20è aniversari de la matança de Srebrenica, ens aproparem a diferents contextos de repressió i analitzarem les causes i conseqüències de les discriminacions, per recuperar la memòria de pobles i persones silenciades, i fomentar la igualtat, la tolerància i la cultura de la pau.

.

 # Monòlegs

De les heroïnes de la tragèdia grega a les dones anònimes dels Monòlegs de la Vagina, prendrem la paraula de personatges femenins del teatre i la narrativa que han donat veu a les dones i s’han rebel·lat contra el poder establert i la violència masclista. Escoltarem les seves vindicacions, reflexionarem sobre els lligams entre els rols i les estructures de poder, i ens aproparem a la interpretació dramàtica des d’una perspectiva de gènere.

 .

# Noves violències, nous imaginaris

Ha canviat la nostra percepció de les discriminacions i de la violència? I l’art, el cinema i els mitjans de comunicació, han canviat la manera de mostrar-les? Mitjançant els llenguatges de la fotografia, el còmic, el cinema, la televisió i els videojocs, analitzarem les lectures i representacions culturals de la violència i descobrirem el paper dels nous imaginaris en el foment de la igualtat, la tolerància i la cultura de la pau.

.

# Poliètica

Reflexionarem de forma participativa sobre els lligams existents i necessaris entre l’ètica i la política en temes com els drets humans, la democràcia, la desobediència civil, la diversitat cultural, la igualtat de gènere o la sostenibilitat ambiental.

.

# Reaparaulant el món. Recital poètic

La violència i la seva relació amb l’amor i les relacions afectives, la sexualitat, el cos, la identitat i l’autoestima, a través de la dramatització de versos i fragments literaris per part d’una actriu. Un cant a la reafirmació personal mitjançant el treball amb el cos, la veu i la gestualitat.

 .

# La bellesa imposada

Què és la bellesa? És un do de la natura, una elecció personal o una obligació social? És important en el món en el qual vivim? A partir de la moda, la televisió, els videoclips i la publicitat, debatrem de forma participativa sobre el concepte de bellesa, les imposicions estètiques i la seva relació amb les desigualtats socials i les discriminacions de gènere. Reflexionarem sobre les seves conseqüències en la percepció pròpia, la identitat i l’autoestima.

.

# Sexualitats

A partir del cinema, la televisió, la publicitat i els videoclips, reflexionarem sobre les representacions de l’erotisme, la bellesa, els cossos i els estereotips de gènere. Debatrem de forma participativa sobre les identitats i orientacions sexuals, les relacions sexo-afectives i la violència masclista.

 .

Teixim memòria! Dones en la Història

On són les dones en la Història? Ens preguntarem perquè han estat invisibilitzades i descobrirem les dificultats, lluites i conquestes de col·lectius femenins i dones destacades al llarg del temps. Recuperarem part de la nostra memòria a través de la seva mirada i valorarem les seves aportacions al progrés de la societat.

.

# Hª del feminisme

Des d’una perspectiva cultural, social, i política, resseguirem la història del feminisme i de la lluita per a la igualtat, debatrem sobre la situació actual i ens preguntarem de quina manera podem encarar el futur per tendir cap a una societat més justa i equitativa.

 .

# Una història de violència. La Guerra Civil

De la Història col·lectiva dels poders, els canvis polítics i els conflictes socials fins a les històries mínimes i la memòria personal de la vida privada, domèstica i familiar, resseguirem l’existència, la lluita i la supervivència de les dones, i la seva història: una història marcada per la violència masclista i l’opressió sistèmica i estructural.

.

Telegènere. La violència de gènere en les sèries de ficció contemporànies

 Què ens diuen les sèries de ficció contemporànies sobre la violència de gènere? Denuncien el masclisme i els abusos vers les dones? O reprodueixen estereotips sexistes? Com retraten els rols de gènere? I les agressions, com les representen? Veurem quin paper poden jugar les ficcions contemporànies en el camí cap a la no-violència i la igualtat de la mà de sèries com Joc de tronsThe walking deadMad men o Orange is the new black.

INFANTILS

Anima’t! Animació stop motion

Amb el visionat de seqüències, recorrerem la història de l’animació stop motion i descobrirem les variants d’aquesta tècnica: puppets, claymation, cut-out, etc. A partir d’exercicis pràctics, aprendrem a fer les nostres pròpies animacions a través de diferents materials.

.

# Educa&Co

A través dels contes, el joc i el teatre, desenvoluparem l’empatia, aprendrem a cooperar i a solidaritzar-nos amb les persones que ens envolten, i celebrarem la diversitat i la diferència. Ens divertirem aprenent a crear una societat més igualitària.

.

# Imaginant la igualtat

Qüestionarem els prejudicis i estereotips presents a les imatges que rebem i descobrirem visions alternatives a través de l’art, el cinema o els dibuixos animats. Mitjançant el dibuix i la plàstica, imaginarem un món més just i igualitari.

.

# Repensem els contes 

A partir de la narració dramatitzada de contes tradicionals i de nova creació, valent-nos també del joc, el teatre i la plàstica,  qüestionarem les històries, repensarem els personatges i inventarem altres maneres d’explicar-les, per tal de sensibilitzar sobre diverses problemàtiques socials i fomentar la igualtat, el respecte a la diversitat i la cultura de la pau.

.

 Teixim memòria! Dones en la història

A través dels contes, els jocs, el teatre i la plàstica, rememorarem la història de les dones d’aquí i d’arreu, coneixerem els obstacles que van afrontar i descobrirem les seves contribucions al progrés de la societat.

 .

JOVES

Actuem! Teatre per la igualtat

Mitjançant el joc i la pràctica teatral, treballarem situacions de conflicte relacionades amb les relacions socials, la discriminació, la violència i la injustícia. Desenvoluparem l’empatia, reflexionarem sobre la presa de decisions i aprendrem a gestionar i resoldre conflictes.

.

Anima’t! Animació stop motion

Amb el visionat de seqüències, recorrerem la història de l’animació stop motion i descobrirem les variants d’aquesta tècnica: puppets, claymation, cut-out, etc. A partir d’exercicis pràctics, aprendrem a fer les nostres pròpies animacions a través de diferents materials.

.

# Art urbà

Recorrerem la història de l’art urbà des dels primers graffitis al metro de Nova York als anys 70, fins als formats més actuals com els stickers o els paste-up, i coneixerem els artistes més rellevants com Blek le Rat, Basquiat, Obey o Banksy.

.

# Bioètica

La bioètica, la branca de la filosofia dedicada a l’ètica de la vida, està cobrant cada cop més importància, ajudant-nos a afrontar algunes de les decisions més complicades que podem prendre avui dia: és correcte experimentar amb altres animals? És moral avortar? I ajudar a morir? Mitjançant el joc, la reflexió i el debat, abordarem aquestes i altres decisions i intentarem extreure conclusions des d’una perspectiva ètica.

 .

# Ciència (i) Ficció

Criatures sorgides de la literatura, el cinema, el còmic o les sèries de televisió, ens ajudaran a explorar els límits de la identitat, la ment i el cos humà. Partint de la ciència i a través de la ficció, viatjarem pel temps i l’espai i reflexionarem sobre temes com la modificació genètica o la relació entre humanitat i tecnologia.

.

# Humanitat i tecnologia: una mirada al futur a través del cinema

Què ens fa humans? Quin paper juga la tecnologia en la definició de la nostra identitat? Farem un viatge audiovisual en el temps a través de temes com la dualitat humà -màquina, la modificació genètica o les tecnologies de la informació i descobrirem què ens diu el cinema sobre el futur de la humanitat.

 .

# Còmics contra el masclisme

 Analitzarem les representacions de la violència masclista en el còmic i descobrirem el sexisme amagat darrere de les imatges. Explorarem les possibilitats gràfiques, narratives i estètiques d’aquest llenguatge per a denunciar les discriminacions de gènere i construir un imaginari igualitari i no sexista.

 .

Creem el nostre propi fanzine. Còmic i autoedició

Ens aproparem a la història i el llenguatge del còmic a partir d’obres i figures de referència.  Analitzarem diverses publicacions i aprofundirem en l’univers del fanzine i l’autoedició. A través d’exercicis pràctics, desenvoluparem un enfocament i una proposta gràfica i aprendrem com fer la nostra pròpia publicació.

.

# D’Hiroshima a Fukushima. 70 anys d’era atòmica

En el 70è aniversari dels bombardejos d’Hiroshima i Nagasaki, el 30è de l’accident nuclear de Txernòbil i el 5è de Fukushima, repassarem la història de l’era atòmica en les seves vessants bèl·lica i civil, fixant-nos en el context internacional però també en l’àmbit local. A través de textos, imatges i peces audiovisuals, analitzarem la cultura, l’imaginari i el pensament que ha generat.

.

# De què estan fetes les històries?

A partir de passatges literaris, tires còmiques, peces audiovisuals, etc. aprofundirem en els elements essencials de la narrativa i intentarem entendre per què, des de fa milers d’anys, tenim la necessitat de crear i consumir històries.

.

# De què estan fetes les pel·lícules?

El cinema, com la literatura, té el seu propi llenguatge. En comptes de lletres i paraules, trobem plans, llums, colors, sons, música… A partir de peces audiovisuals, veurem de quina manera les imatges en moviment ens expliquen històries i ens transmeten emocions.

 .

# Del llenguatge a la igualtat

Ens pot ajudar el llenguatge a tendir cap a una societat més justa i equitativa? A través de l’anàlisi de missatges orals, escrits i simbòlics de la publicitat, els mitjans de comunicació i les xarxes socials, reflexionarem sobre la importància social de la llengua, descobrirem els prejudicis implícits en els processos comunicatius i aprendrem a fer un ús no discriminatori del llenguatge per tal de fomentar la igualtat.

.

# Dones & Art

Perquè la Història no parla de grans artistes dones? Perquè el nu femení ha estat un dels motius més recorrents de l’art? Analitzarem els estereotips de gènere en les belles arts i la literatura, reflexionarem sobre el masclisme en el món artístic i recuperarem la memòria de grans dones creadores.  

.

# Ètica i cinema

A partir de peces audiovisuals, visualitzarem diferents conflictes morals, socials i polítics, i debatrem sobre la causa i l’efecte de les nostres accions. Alhora, descobrirem com la narració cinematogràfica, fonamentada en la presa de decisions dels personatges i en la capacitat d’empatia del públic, està íntimament lligada a l’ètica.

.

Les trampes del discurs. Introducció a les fal·làcies

A la premsa, a la televisió, a les converses de cafè o a les discussions domèstiques, els discursos estan plens de fal·làcies, arguments erronis que alteren els raonaments i condicionen les decisions. Aprendrem a detectar-les i a fer ús de bones pràctiques argumentatives per defensar les nostres opinions.

 .

# Identitats

Què ens fa ser el que som? Fins a quin punt determina la nostra identitat el sexe, l’ètnia o la cultura? Què ens fa iguals o diferents de la resta i en quina mesura determina això els nostres drets i responsabilitats? A partir de la filosofia, la sociologia i la neurociència, reflexionarem sobre el concepte d’identitat i la seva relació amb l’exclusió i les desigualtats socials.

.

# La Guerra Civil en Imatges

Del cinema al cartellisme, del fotoperiodisme a la pintura, les arts visuals van ser testimonis i protagonistes de la Guerra Civil i han servit, més endavant, per rememorar-la i rellegir-la. Analitzarem el conflicte mitjançant el llegat gràfic i artístic del moment i les visions plàstiques i audiovisuals posteriors.

 .

# Les imatges del poder, el poder de les imatges

A partir d’obres d’art, fotografies i seqüències cinematogràfiques, analitzarem per què les imatges han estat sempre al servei del poder establert, però també per què, al mateix temps, són emprades moltes vegades per atacar-lo i subvertir-lo.

 .

L’art d’intervenir. Apropiació artística i crítica social

La intervenció sobre obres d’art i altres icones ha esdevingut al llarg del segle XX una autèntica disciplina artística que gairebé sempre ha servit per contravenir els poders establerts. Aprendrem a contestar a les imatges imposades pel mercat de l’art, els mitjans de comunicació i la publicitat, intervenint sobre aquestes, modificant-les, transgredint-les.

 .

# Mai més, enlloc, contra ningú

En el centenari del genocidi armeni, el 70è aniversari de l’alliberament dels camps de concentració nazi i el 20è aniversari de la matança de Srebrenica, ens aproparem a diferents contextos de repressió i analitzarem les causes i conseqüències de les discriminacions, per recuperar la memòria de pobles i persones silenciades, i fomentar la igualtat, la tolerància i la cultura de la pau.

.

# Noves violències, nous imaginaris

Ha canviat la nostra percepció de les discriminacions i de la violència? I l’art, el cinema i els mitjans de comunicació, han canviat la manera de mostrar-les? Mitjançant els llenguatges de la fotografia, el còmic, el cinema, la televisió i els videojocs, analitzarem les lectures i representacions culturals de la violència i descobrirem el paper dels nous imaginaris en el foment de la igualtat, la tolerància i la cultura de la pau.

 .

Parlem-ne! Cultura i violència de gènere

Quina visió dels homes i les dones dóna l’art contemporani? S’ha estetitzat la violència? Ajuda la cultura a eradicar el masclisme o tot el contrari? Col·loqui participatiu al voltant de la representació d’estereotips i rols de gènere, l’expressió plàstica de la violència i els límits ètics i estètics de l’art i la cultura contemporània.

 .

# Poliètica

Reflexionarem de forma participativa sobre els lligams existents i necessaris entre l’ètica i la política en temes com els drets humans, la democràcia, la desobediència civil, la diversitat cultural, la igualtat de gènere o la sostenibilitat ambiental.

.

# La bellesa imposada

Què és la bellesa? És un do de la natura, una elecció personal o una obligació social? És important en el món en el qual vivim? A partir de la moda, la televisió, els videoclips i la publicitat, debatrem de forma participativa sobre el concepte de bellesa, les imposicions estètiques i la seva relació amb les desigualtats socials i les discriminacions de gènere. Reflexionarem sobre les seves conseqüències en la percepció pròpia, la identitat i l’autoestima.

.

# Sexualitats

A partir del cinema, la televisió, la publicitat i els videoclips, reflexionarem sobre les representacions de l’erotisme, la bellesa, els cossos i els estereotips de gènere. Debatrem de forma participativa sobre les identitats i orientacions sexuals, les relacions sexo-afectives i la violència masclista.

.

Teixim memòria! Dones en la Història

On són les dones en la Història? Ens preguntarem perquè han estat invisibilitzades i descobrirem les dificultats, lluites i conquestes de col·lectius femenins i dones destacades al llarg del temps. Recuperarem part de la nostra memòria a través de la seva mirada i valorarem les seves aportacions al progrés de la societat.

.

# Hª del feminisme

Des d’una perspectiva cultural, social, i política, resseguirem la història del feminisme i de la lluita per a la igualtat, debatrem sobre la situació actual i ens preguntarem de quina manera podem encarar el futur per tendir cap a una societat més justa i equitativa.

.

# Una història de violència

De la Història col·lectiva dels poders, els canvis polítics i els conflictes socials fins a les històries mínimes i la memòria personal de la vida privada, domèstica i familiar, resseguirem l’existència, la lluita i la supervivència de les dones, i la seva història: una història marcada per la violència masclista i l’opressió sistèmica i estructural.

.

# Telegènere

Com retraten les dones sèries com The walking death o Breaking bad? Quina visió de la violència masclista donen títols com Mad men o Joc de trons? Fomenten la igualtat Els Simpson o Orange is the new black? Analitzarem les representacions i els discursos de gènere de les ficcions televisives contemporànies.